1 1 1 1 I 1 p (QMSSMMSMMMSMMS5MSSM5MSSMSMSSMSSMSMSMMSSMM R s dc CL 5. a. Scfuikel joj M 0 (§D )o< ER GEBEURDE HEEL VEEL TUSSEN 1952 EN 1966. 1952 1966 Hoewel het Honderdjarenboek vertelt dat de geschiedenis van onze voetbalvereniging vrijwel doorlopend talloze bijzondere gebeurtenissen telt, lijkt mij de periode van 1952-1966 één van de belangwekkendste tijden in AFC's historie. Wat in dit tijdvak allemaal in en rond AFC heeft plaatsgevonden, vormt één reeks van boeiende voorvallen en interessante ontwikkelingen. Om er in het kort enkele te noemen: de bijna legendarische promotie van ons vlaggeteam naar de eerste klasse door een 3-1 overwinning op Celeritudo (mei '61), twee kampioenschappen in de hoogste amateurklasse ('63 en '67), de afgebrande tribune op de Zuidelijke Wandelweg (sept. '57), de opening van de nieuwe overdekte (augustus '58), de jubileum-revue bij het 60-jarig bestaan met als aantrekkelijke titel "AFC in diamanten gloed" (januari '55) en de opening van het nieuwe clubhuis aan de De Boelelaan (oktober '62). Ware hoogtepunten Kleinere en meer clubinterne "krenten in AFC's historie-pap", maar niet minder waard om je te herinneren zijn: de verschijning van de Schakel, na vele jaren noodkaften, weer in de oude vertrouwde rode omslag (oktober '52), het afscheid na vele jaren trouwe dienst van Jan Steensma (augustus '67) als redacteur van ons clubblad, het jubileum van Leo Horn, die op een bepaalde dag 25 jaar scheidsrechter was (februari '59), de verdrietige dood van de jonge Sjakie Kohier, midden in zijn gevecht om een betere lichaamsconditie te krijgen (juni '66) en de aanstelling van de jeugdige Jan van Dijk als tweede sekretaris van de club (januari '61), waarmee hij een eerste stap zette op weg naar een glanzende bestuurscarrière in AFC. Daarnaast hebben de AFC-ers zich tussen '52 en '66 ook duidelijk gemanifesteerd naar de buitenwereld, als het om belangrijke kwesties en zaken ging. AFC-ers denken overal verstand van te hebben, maar wel met het hart op de goede plaats. Voetbal-kwesties als de komst van het semi- profvoetbal en veel ernstiger zaken als de watersnoodramp van februari '53. De eerste bladzijde van de AFC-Schakel is per traditie gereserveerd geweest voor de clubvoorzitter, zoals Nico Holtzappel, die "Vanuit de kapiteinshut" schreef en Henk Kappelhoff, die zijn woorden "Van de brug" liet horen. Maar wanneer de gebeurtenis daarom vroeg, verhuisde het relaas van de clubpraeses naar pagina twee, om plaats te maken voor het grote, soms verdrietig, nieuws. Zoals de dood van Peet Scheepens, Johan Nestelroy en Sjakie Kohier, of van de watersnoodramp of een foto een AFC-kampioensteam. Zo journalistiek waren al die Schakelredacteuren wel ingesteld, dat zij de waarde van een voorpagina niet onderschatten. Schakelredacteuren in de door mij toegewezen vijftien jaar ('52-'66) waren de Jo Wijnand, Wim Staats, Jan Steensma, Arie Waaijer (voor korte tijd), Pim Adriaansz en ik zelf. Over die watersnoodramp schreef Jo Wijnand in de februari-Schakel in '53 over de volle breedte van de pagina, dat "AFC protesteerde tegen de beslissing van de KNVB om niet alle wedstrijden af te gelasten". Voorts dat: "AFC de recette van de eerstvolgende thuiswedstrijd in het nationale rampenfonds zal storten met de aansporing aan de andere clubs om dat ook te doen". Wijnand was een kritische waarnemer van het gedrag van de KNVB-bobo's. Ook het beleid ten aanzien van de instelling van het semi-profvoetbal geselde hij in zijn "Mixed Pickles" met journalistieke vakman schap. Een legendarische Schakelredacteur. Ik zelf ben zeker niet legendarisch als oud-redacteur van de Schakel, maar wel houder van een uniek record. Namelijk de enige, die destijds, eind jaren zestig, onder pressie van een deel van het toenmalige clubbestuur als redacteur terugtrad. Omdat ik te kritisch was over clubzaken. Waarom Wijnand wél en Hans de Bie géén scherpe pen? Omdat de ouderen toen nog de baas waren! Hans de Bie £2 CO 0 0 0 0 fCX icx'

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 22