JAMES MEYER Ballotage-problemen oUA 4S> Yïïn vaste aanstelling Weet je wat lekker is? R. BOVEN's Haagsche Leverworst CÜD TELEFOON 721833 APOLLOLAAN 109 JieAv- A k A.E.C. - Schakel. Er worden 'plannen pntw<?rpeïi om weer een "Ouderwetsche" gedrukte Schakel uit tevgeven» hier toe hebben wig den steun van adver teerders noodig. Gegadigden worden vriendelijk verzoekt zich zoo spoe dig, mogelijk aan.te melden bij den Heer "Elm.Staats, N.Amstellaan 25, a Fl. 0.14 per ons een ware delicatesse! Vijzelstraat 3 Ferd. Bolstr. 44 Tel. 34417 Tel. 27236 B. Floriszstraat 10 Tel. 26480 AMSTERDAM-HAARLEM 19371951 Er wordt wel eens beweerd, dat A.F.C. een club van high- standing is, waarvan men alleen maar lid kan werden, indien men om zo te zeggen in de bocht van de Heerengracht woont. Men zou niet tot de vereniging kunnenn toetreden, indien men niet het voorrecht zou hebben geïntroduceerd te worden door de „A.F.C.-adel om eens een deftig woord te gebruiken voor de personen, die in dit verband aan de rood zwarte touwtjes trekken. Ik vind dat het sprookje, dat men hieromtrent wel eens hoort vertellen, maar eens de wereld uit moet. Ik meen dat er bij A.F.C. een enquête-commissie is. die heus met uit baronnen of andere adelijke beroemdheden be staat, doch uit doodgewone behoorlijke mensen, die bij per- - sonen, die als lid worden voorgesteld eens een „praatje bii de haard gaan maken. Op slot van rekening kan ik mij voorstellen, dat men in een grote vereniging toch weten wil, wat voor vlees-men in de kuip krijgt. De aanneming als lid zal heus niet afhangen van het feit of het meubilair, waar over de „familie' van de geballoteerde beschikt, van mahonie of van eikenhout is of dat men over een fiets, een „puffertje" of een up-to-date slee de beschikking heeft. Daarvoor zullen wel andere normen worden aangelegd, waarover ik het on nodig oordeel hier verder uit te weiden. Ik vind A.F.C. oen prettige vereniging. Er is plaats voor „de kleine man voor de middenstander en voor hen, die over een burgermansvermogen beschikken. Volkomen in over- eensemming met het hedendaagse democratische tijdperk. Mijn liefje wat wil je nog meer! ën omdat, indien ik het zo eens mag zeggen, „ces-extremes se touchent" in het A.F.C.-milieu, moet er orde en «regel zijn, moet er een enquête-commissie zijn, die wikt en beschikt ZIT ik daar per abuis tussen het doorluchtige gezel schap van Sprinkh- en Veter-anen, met gedegen eerbied aan een glaasje schone nippend, gelijk zij dat ook plegen te doen, toen zowaar de Jonkheer op me af stevende en en passant mijn vaste aanstelling over mij uitstrooide, gelijk de lente de kersebloesem van de boompjes laat fladderen. Vóór ik beduusd kon zijn, was hij alweer weggeijld (nee, „weg-gehurried" vind ik een mooier Nederlands woord) ver gat nog mij een Perskaart te geven en een chèque voor de bijpassende auto. Nu, ik zette deze nieuwe baas op m'n was lijst van bazen, en bepeinsde met gemengde gevoelens, waar ik toch de nodige gossip vandaan moest halen, nu ik dit jaar niet op gymnastiek was met de A.F.C.-Dames. Want daar, zo tussen twee evenwichts-latjes in, wordt de A.F.C.-ge- schiedenis gemaakt, daar hoor je meer dan op Clubavond enin korter bestek. (Daarom missen we ook altijd de laatste tram. Red.). „Zeg, je kunt over mij wat schrijven!" kraaide mijn buur dame opgetogen. „Da s niet geschikt voor de Schakel! snoof ik, waarop de liefde en genegenheid in haar ogen ge blust werd. Flauw, hè? Enfin, ik nam nog een nip, en overwoog, dat ik als „PERS" nergens meer geweerd kon worden, zelfs de vesting van de veteranen wordt thans wankel. Het is alge meen bekend, dat Dames geweerd worden bij de dartele oudjes, maar „PERS ressorteert volgens mij niet onder „Dames". Zo ja, dan kan ik altijd nog trachten „local colour" aan te nemen(hoe vinden jullie die vol treffer, zusters??) Voorts zou ik ook die knaap in de krant kunnen zetten, die mij zo gloeiend een blauwtje heeft laten lopen, maar aan chantage ben ik eigenlijk nog niet toe, en het is pas Dieren- iag geweest. De telefoon staat niet stil. ik doe in A.F.C.-kousen. Ik wist het zelf niet, hoor! Maar bij A.F.C. heb je 'n aanstel ling vóór je het weet. En nu wilde ik op mijn beurt m'n dierbare huisband vast aan huis aanstellen, maar hij weiger de botweghij moest naar België, en dan laat hij mij geblokkeerd achter! (dit is géén tip EEN AANGETROUWDE. '1 Prospectus wordt U gaarne op aanvraag toegezonden

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 20