i I I I 1 i a a a pa te a H dD R c3 De Schakel van 1937 - 1951 19371951 dc CL C. SduikeL Het seizoen '37-'38 waren we ingedeeld in de 2e klasse B, met Velox, DOS, BFC, Hilversum, EDO, RCH, Zeeburgia, HVC en HFC. We eindigden op de 4e plaats van onderen, boven RCH, Velox en BFC. Op 31 oktober speelde Nederland tegen Frankrijk in het Olympisch Stadion. Een kaartje voor de Ere-tribune kostte f.5,25. In de Schakel van 30 september werd het "Rooken" door aspiranten en junioren in het clubhuis verboden. In 1938 werd ABC eerste klasser en vierde dit feit met een dansavond in het Apollo-Paviljoen (toegangsprijs: 60 cent) In ons clubblad van maart 1939 moest een oproep gedaan worden teneinde een kas-tekort op te heffen. Men vroeg een éénmalige bijdrage, van de werkende leden f.5,-, van de junioren f.2,50 en van de aspiranten f.1,-. Op 24 juli 1939 trokken 119 AFC-ers onder leiding van Dick Bessem naar Nijmegen om aan de "Vierdaagsche" deel te nemen en allen behaalden het fel begeerde kruisje. In september werd de tweede AROL-dag uitgesteld wegens het uitbreken van de 2e Wereld-oorlog. Op 27 september overleed onze legendarische Schaf, sedert jaar en dag ere-voorzitter van onze vereniging. Met ingang van september 1941 was J.Galavazie afgetreden als voorzitter en werd zijn vaste rubriek "Van Week tot Week" waarin hij menig speler zijn kritiek niet spaarde gestaakt. De Duitse bezetter besloot dat de Schakel wel mocht verschijnen, maar slechts met mededelingen voor de leden. In dezelfde tijd stond het voortbestaan van de hele vereniging op het spel; Hans van Swol weigerde tegen NSB-ers te tennissen, hem werd verboden nog aan sport te doen, AFC negeerde dit en stelde Hans toch op in een lager team. Dit werd echter verraden maar ook dit incident liep goed af. In 1943 werd de "Contact-Commissie" ingesteld, die aan in het buitenland verblijvende AFC-ers brieven en pakketjes toezond. De competitie '44 - '45 werd stop gezet, maar AFC-ers waren wel op andere terreinen actief. Teneinde de "sloop" van onze houten tribune te voorkomen (er was schaarste aan brandstof) werd een bewakingsploeg opgericht. Door de grote misère (geen gas, geen licht etc.) kon het 50-jarige bestaan niet gevierd worden zoals gewenst. De festiviteiten bleven beperkt tot een sobere reünie bij Eggers. In de "honger-winter" werd ook de "Voedsel-Commissie" opgericht door de heren Emeis, Bonkink en Meyling en die voor menig AFC-er de letterlijke redding uit de nood was. Deze Commissie stelde wekelijks (illegaal) 2 broden ter beschikking tegen 30 cent per stuk (de prijs op de zwarte markt was toen zo'n 35 gulden per stuk). Met steeds grotere tussenpozen kwam de Schakel uit, tot er op 22 mei 1945 (10 dagen na de bevrijding), een uitgebreid nummer werd uitgegeven. Voor de "Bevrijdings-vergadering" op 19 mei was een record-belangstelling en was er een grote rede van voorzitter Dick Bessem. Na de vele moeilijkheden met betrekking tot het benodigde materiaal, kon dan toch eindelijk de revue "Hup AFC" (ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan) opgevoerd worden en wel op 22 en 23 november, met daverend succes overigens. Op 12 januari 1946 werd het Monument voor alle gevallenen, onthuld door mevrouw Bessem, na een indrukwekkende rede van Henk Esser. In mei 1946 verscheen ons clubblad weer als maand blad; Dick Bessem schreef: "Nu zal het mogelijk zijn de practische eisen van ons clubleven te dienen in het Bulletin en het "geestelijke" in de Schakel. Er kondigden zich beroemde - en beruchte schrijvers aan, zoals "Jonkheer Van Rossum de Gaulin" (Wim Staats) en een "Aangetrouwde" (Lotte Nesenberend). In februari 1947 werd Dick Bessem benoemd tot directeur van het Olympisch Stadion en legde hij derhalve het voorzittersschap neer. In 1949 hadden we kampioen moeten worden, 2 punten uit 3 wedstrijden waren nog nodig. Eén van die wedstijden ging tegen Volendam, heel Volendam gunde het ons, maar Aaltje Keizer kiepte de wedstijd van zijn leven en wij verloren met 2-0 en werden geen kampioen. Hiermede besluit ik mijn uittreksel uit de clubbladen van deze periode. Jan Steensma joj pc' C3 CO w joj Joj Joj H S Of pa

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 14