ELFDE A.R.O.L.-TOURNOOI op 27 Augustus en 3 September. Ping-Pongwedstrijden Jac. DE BOER PROGRAMMA 27 AUGUSTUS 10.00 uur D. W. S. V. V. A. (Romeijn) 11.15 ZEEBURGIA - Z. F. C. (van Gcssel) 12.30 A. F. C. N. A. C (Bos) 13.45 AJAX - H. F. C (Boekman) 15.00 BLAUW-WIT - H. B. S (v. d. Burg) 16.15 Winn. ZEEB.-Z. F. C.— (Katoen) A. F. C.-N. A. C. HEDENAVOND AANVANG PRECIES TE 0ts UUR FINALES der In deze finales plaatsten zich: le klas: THEO OVERING - HARRY PRENT 2e klas: WILLY BRUSSE JO BöRNEMANN Verlies ronden leklas Hiervoor moet nog gespeeld wor den de demi-finale. M. Maas tegen N. Selles. De winnaar hiervan komt tegen H. Kappelhoff. 2e Klas D. BessemErnst Levenbach. Verwacht wordt dat ALLE A.F.C.-ers deze interessante wedstrijden komen bijwonen. ER IS RUIMTE GENOEG!!! BESPREEKT TIJDIG UW PLAATS. TOEGANG VRIJ. Specialiteit in PIJPEN AVOND VOOR DE A.F.C.-JEUGD. Na moeizame pogingen is het ons gelukt voor MAANDAG 9 DECEMBER den Goeden Sint himself plus Black Pete over te halen, ons met een be zoek te vereeren in: ONS CLUBHUIS Aanvang 8 uur. Vóórdat Santa Claus komt, zullen er A.F.C. films worden vertoond. Niet alleen juniores en adspiranten, doch ook hun ouders zijn van harte welkom. Stoffelijke blijken van belangstelling worden in dank geaccepteerd door: W. STAATS. Jacob Marisstraat 9. 1922 1936 Scheidsrechter Sigarenmagazijn SOPHIALAAN 49, AMSTERDAM tegenover EGGERS Telefoon No. 26003 ■y: -y- \y \y \y \y \y \y -.y \y \y \y '.y \y ••X*. /X*. .X*. .-X'. .X*. .X*. .X*. .X*. .X*. .X*. .X\ .X*. .X*. .X*.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 13