marfall JL Haameueld Dames- en Herenschoenen Drukkerij Joh. Meijer Zoon Wij zouden U kunnen begraven SCtiABÖRA-VERF D.C.R. SIMPLEX RIJWIELEN uutiaft 2,50 uy&dk $ande.>i u-o-o-'iuii&^taiin.q. Eerste klas reparatie-inrichting v. Tuyll v. Serooskerkenweg 1 Telefoon 91590 Speciaal adres voor ZEILSTRAAT 46, TEL. 715356 SCHELDESTRAAT 8, TEL. 713870 NIC. LELOUX Kanaalstraat 132, Amsterdam-W. Telefoon 80710 Uw adres voor beter drukwerk onder bewijzen over de voordelen, welke de moderne Schabora-verlsystemen U bieden. Dat begraven laten wij natuurlijk achterwege, want wij wensen op prettige wijze met U zaken te doen. De bewijzen leveren wij U echter gaarne. jaren beter. SCHAAP BORGMAN. AMSTERDAM 33

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1955 | | pagina 39