z° is ons Holland, Holland weer En zullen wij blijven gedenken Die door hun vastberaden moed Deez' vrijheid ons wisten te schenken Je kan weer zingen, al wat je wil Heus, niemand kan het iets schelen En A.F.C .-ers, geloof me maar vrij Wij gaan weer voetbalspelen. RUIM HONDERDMAAL 24 UUR yuF bange jaren zijn voorbij Gouden letters, Gouden revue Hup A.F.C. Zo f ris en monter kloek en fit Dan wil je stil genieten. JJRIE en een halve maand later dat waren dus ruim honderd maal vier en twintig uur van hon- ger, gevaar, misère, maar ook van onverzettelijke wils kracht, vriendschap door dik en dun, verbeten koppig heid, ruim honderd etmalen, waarin ook A.F.C. weer verliezen leed bij de Duitse moordpartij op het Wete ringplantsoen de Bevrijding! A.F.C. veerde op. Reeds op 19 Mei de Bevrijdings vergadering bij „Eggers" drie weken later Bevrij dingsfeest in de Apollohal. Een waar feest. Het enige feest, dat in de 60 jaar A.F.C. gevierd werd op surro gaat-limonade, maar nooit is een feest zó uitbundig geweest. Holland vrij! Vrij! Ook weer in de sport. Is het wonder, dat de zaal „kraakte" toen Wim van de Marei, met begeleiding van Marius Bakker, zong: We gaan weer spelen Wij kunnen weer vrij adem, halen. Verdwenen zijn zij, met hun partij Die blanke kannibalen. Weer zwaait het fiere rood-wit-blauiv In vrije dorpen en steden De vijand eruit, de Hollanders baas De strijd is nu gestreden Want Holland is weer vrij En daarom zingen wij: Refrein: J)E spelers gaan weer hollen Want de bal gaat aan het rollen Op het veld van A.F.C. Wat zullen wij gaan trappen En hoe hard zullen wij klappen Voor een goal van A.F.C. Want de Moffen zijn verdwenen Ja, met bont-en-blauwe schenen Ha! Dat viel ze toch niet mee. Wij gaan weer voetbal spelen En wij krijgen heese kelen Ter ere van ons A.F.C. Refrein. ^0 gingen wij het eerste seizoen na de bevrijding in, een seizoen, dat met gouden letters in onze dia manten historie geschreven staat, dat ons naar de top bracht, en in een barre teleurstelling eindigde, het meest bewogen seizoen, dat wij ooit beleefden, fluctuerende tussen grote festijnen, Gouden Boeken, Schakelfeesten, kampioenschappen en promotiewedstrijden met daverende recettes Wat de feestelijkheden aangaat nu Holland vrij was, zouden wij eens even laten zien, dat A.F.C. vijftig jaar bestond! De Revue „Hup A.F.C." werd drie dagen (22, 23 en 24 November) voor uitverkochte za len van „Bellevue" opgevoerd, de eerste avond voor de jeugd van A.F.C., de tweede voor de bevriende clubs en de derde voor leden en do nateurs. Het waren grote dagen voor de club; iedereen sprak erover, de pers was vol over de wijze, waarop de geestelijke vader van deze revue Jaap a Cohen zijn acteurs en actrices in bonte rij de planken opvoerde. De revue duurde vier uur en niemand verveelde zich een ogenblik. De lie deren gingen er in als de beroemde „meat en vegetables" enige maanden tevoren in onze uitgehongerde magen en nog zijn zij levend bezit van onze leden. Verschillende van deze liede ren zijn elders in dit boekje al be sproken, geciteerd of afgedrukt. Een minstens even groot succes bracht het „Hup A.F.C." waarmede Wim v. d. Marei de zaal enthousias meerde Muziek: Jaap a Cohen 1. AN NEER je langs het lijntje zit En ziet je favorieten, Maar is de wedstrijd aan de gang Je schrik op schrik beleeft, Dan zing je luid, wij zijn niet bang Ofschoon j' in stilte beeft. Dan schreeuw je met de massa mee Hup A.F.C.!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1955 | | pagina 30