0 EN, mocht gij soms falen, wij zullen niet treuren U Jongeren kwamen, ouderen hieven Vete lot Het nieuwe seizoen 20 om de puntjes met einddoel promo tie. En als het dan weer lente is, dan hebben opvolgende generatie's A.F.C.-ers even iets weggeslikt en dan was er altijd wel een der oude ren, die met een grap en een lach het juiste woord wist te vinden en de moed er in kon houden voor de nieu we poging in September. Ik heb aan den lijve gevoeld, wat zo'n strijd be tekent als hij mislukt en ook, wat het zeggen wil, als eindelijk het doel bereikt wordt. Ik wil de A.F.C.-ers verzekeren, dat de inzet de strijd met alle daar voor vereiste opofferingen ten volle verantwoord is." Destijds was het onze toenmalige voorzitter Galavazi, die de inzet van een nieuw seizoen als volgt be-dicht- te: J^E club groeide naar haar 45ste jaar toe. Jongeren kwamen, de ouderen bleven en zo hadden we een zeer bloeiende veteranen-afdeling. Sijmen Wit schreef „Veteranenlot", humoristisch en tegelijkertijd diep ge voelig: ranen QUDE Kerels Vief als merels Draven dazig over 't veld Ondanks buiken Kale pruiken t Is alleen de bal die telt PNIEUW is de hoop in ons harte gekomen Het nieuwe seizoen breekt zo dad'lijk weer aan En bergt in zijn schoot al die wondere dromen Van zege en eer A.F.C. boven aan! yO blijven wij steeds op de toekomst weer hopen De toekomst, onzeker, door niemand gekend Wat zal hij ons brengen? Succes, Zou het lopen? Wij zijn al sinds lang door geluk niet verwend. och, wat een vreugde, dat vaste vertrouwen Wel telkens beschaamd, maar nog zelden berouwd Eens zullen wij slagen, wij blijven toch bouwen Met liefde en geestdrift, die nimmer verflauwd. J)AAROM A.F.C.-ers is thans onze bede Strijdt moedig en eerlijk voor d'eer Uwer club! Gij hebt haar in handen! Denkt aan het verleden Zo mooi en zo fier! U de toekomst, Play up! Indien wij maar weten gij deed steeds Uw best. Dan zijn wij tevreden! Wat kan dan gebeuren! Begin weer opnieuw en Uw jeugd doet de rest. p E zijt immers jong en ge kunt nog veel leren Met geestdrift, ontbrandend met vurig geweld. Eén raad zal ik geven Ge kunt het proberen: Eerst willen, dan denken en doen in het veld! W wil om te winnen: Uw club de victorie! Gelooft, jongelui, A.F.C. is het waard. Haar bron onzer vreugde, haar brengt gij weer glorie Als gij U bij training en wedstrijd niet spaart. yi] stelt niet teleur, als zoveel in het Leven, Zij schenkt steeds weer vriendschap, ontspanning en vreugd Als gij haar Uw liefd' en Uw kracht hebt gegeven Zij nooit U vergeet, die Club Uwer jeugd. Blote knieën Parodieën Op een eenmaal slanke lijn Hoort ze knallen Ziet ze vallen Overkokend van de gijn. Net als schapen, Jonge apen Zwoegen ze om een stuk leer Geen gevaren Ziet die schare Volgers van de Steinach-leer Onverschrokken Net mesjokken Of ze twintig jaar nog zijn D'andre morgen Zware zorgen Elke spier en pees doet pijn Ziet ze sjouwen Zonder vrouwen Met alleen slechts als suppoost Enkele kind'ren Die verhind'ren Dat „Paps" afdwaalt naar de soos Enthousiaste Oude gasten Strijders voor de sport en vreugd Blijf je geven Laat je streven Voorbeeld wezen voor de jeugd V eter aantje Laat geen traantje Maar eenmaal komt ook jouw tijd Moegestreden Stram van leden Word je stiekum „afgeleid" Niemand eert je Of begeert je Men kan beter zonder jou. En verloochend Onmeedogend Sta je eenzaam in de kou Dan verdor-je En verwor-je Tot een bittertafelbloem En dan teer-je En blageer-je Op je lang gestorven roem. Maar ten leste Och dan rest-je Toch een nog onschatbaar ding. A.F.C.-luidjes Rooie truitjes Dierbare herinnering.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1955 | | pagina 26