...De soep van Mi De A.F.C.- A.F.C. weer groot en sterk iep en Jan ers op de trap 19 Muziek: Jaap a Cohen 1. WE weten, dat ons A.F.C. een eigen aanhang heeft, Die graag bij ons een wedstrijd ziet, en altijd meeleeft! Maar, er is nog iets wat zo trekt, daar komen velen (voor, In 't clubhuis, als het elftal rust, roept iedereen in (koor: Refrein: JQE soep van Miep en Jan Is niet te evenaren Die soep is onze trots Al sedert vele jaren! En door het hele land Gaat steeds die ene roep: Het voetbalspel van A.F.C. Is dikwijls wispelturig Soms lauw en dan weer vurig Maar enig is de soep! 2. houden van een borreltje, daar staan we voor (bekend Ons clubhuis vindt steeds iedereen een echte fijne tent! Wat je gebruikt is steeds A one, 't is degelijk en goed Maar een ding is er, dat het steeds weer ongelooflijk doet! Refrein. 3. J^E journalisten zijn bij ons steeds danig in hun sas Wanneer het spel weer matig, maar de soep (geweldig was Ze lopen met een bakkie blazend en genietend rond Ze eten soep met ballen en verbranden zich de mond! Refrein. Jacques Kohier, de Scheepstra's en Ties staan heel (knus bij elkaar! Ze keuvelen maar! Ben Eiserman rookt heel nerveus zijn sigaar, En Jacob van Nek zegt: „Het is lang niet raar!" „Je zult 'r eens zien, het wordt absoluut reuze dit jaar!" Van aandoening zie je de bende wenen, Ze trappen elkaar op de wintertenen! Refrein. 3. yRIEND Theo van Nigtevegt kijkt alles aan, Van Driel laat zijn stem als een donderbus gaan, Hij roept: „Dekken jongens! Dat heb je verdomd goed gedaan", En plengt zacht een traan! De trap blijft zich roeren en jubelt spontaan, Al gaat ook een dot van een kans naar de maan, En is er een doelpunt dan breekt pas de vreugde goed (baan! Geb Buren staat maar steeds zijn hoofd te schudden, Hij mompelt luid: „Die scheidsrechter is knudde!" Refrein. 1. Melodie: „Papavery" yERSCHIJN je des Zondags op 't veld van A.F.C., Je kijkt naar de trap om precies klokke twee, Dan staan de trappisten te dringen op iedere tree: Dat valt heus niet mee! De één legt zijn visie vast in een essay, De ander die heeft weer een prachtig idee. En als ze het eens zijn, nou dat valt dan echt een (keer mee! Zo staan ze op de trap te debatteren En niemand kan met goed fatsoen passeren! Refrein: jy A.F.C.-ERS op de trap, Die kijken naar het trappen, Ze staan naar lucht te happen, Wanneer de lui verslappen! D'A.F.C.-ers op de trap, Die wachten op de klappen, Het team zal t heus wel lappen Tot vreugde van de trap! 2. TO Nestelroij grinnikt een fel commentaar, Jo Wijnand heeft daadlijk zijn wederwoord klaar, JQE jaren, die op ons veertig jarig bestaan volgden, waren gunstige jaren. A.F.C. was weer een sterke, grote club. De hoofdploeg was en bleef tweede klasse en hoe gaarne wij allen nu eindelijk eens de promotie naar de eerste klasse beleefd hadden, een ramp was het spelen in de twee de klasse niet. Door de voortdurende uitwisseling van eerste en tweede klassers over het algemeen konden de nrs. laatst van de eerste klasse het niet houden in de promotie/degrada tie wedstrijden was de standing van de tweede klasse er sterk op vooruit gegaan en tussen de wedstrij den van de lager geplaatste eerste klassers en van de hoger geplaatste tweede klassers bestond weinig ver schil. Vandaar dan ook, dat het pu bliek in steeds grotere mate naar de wedstrijden van het eerste ging kij ken. Bij wedstrijden als tegen D.W.S., H.F.C., de Volewijckers, D.O.S., etc. bestonden sfeer en entourage, die ze ker niet onder deden voor de gemid delde eerste klasse wedstrijden. Karei Lotsy, toen voorzitter van de K.N.V.B. heeft die strijd, dat telken male weer met frisse moed aan de slag gaan in zijn artikel voor ons Gouden Boek als volgt geschetst: „Er zit iets heroïeks in dat telken jare, als de zomer ten einde spoedt, zich aangorden tot de vaak felle, de volle energie-ontplooiing vereisende kamp

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1955 | | pagina 25