G. N. SCHEEPENS 1904 J. Th. TER VEER 1905 H. A. BRASS 1907 B. SCHRAGE 1909 W. VAN AMSTEL 1915 A. VAN SEVENTER 1915 P. H. VERMEULEN f 1915 J. C. A. VAN OOY 1916 A. J. J. M. VAN GESSEL 1921 W. C. KÖHLER 1924 J. F. SCHEEPENS 1925 I. H. GALAVAZI 1925 J. G. M. BOSCH 1929 A. P. BOS 1932 A. F. DE VILDER 1905 EERE-LID EERE-VOORZITTER 1926 Ir

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1935 | | pagina 7