;r as** Nt=^rnel e, sr s ot cmei,m",wita ArM sr-- =i,r t..n,~S"d^r're"'"' MWm'" de "iPS' 8e,>Ilard m" d0°aeli"«" e™' ddS C*">- Sl- d^r mt zxxjt ka°' - - r"rm,]n ,evon «ok zwwTdif e™T„pehèrlïïelsen;.rlk: ,e.nimmer»■-*M onze/hfbLTetirte7nur;eraaPktkkie' h6bb8n UÜ dton tijd -len 24 elftallen ÏT* N.rii, terwijl „at 4c „^."dni hri?:;, H««''prorao,eerd, In de 3e klasse achter V.V.V. 2, maar in 1926 hi. ««Me op de tweede plaats te worden van de tweede kW S""k' i0"«B A.C.C. kampioen overleg" z'eï tornde" "teïds'een't'oTd"h "*"v0"rder hel ««rsle ««H en hij doet dat met tact en nlct, tcvcc, vond^rrrt^aSrXÏrSl^tr'"" mVndTwaf ecXr6ntet"T"' 8P°rtieVe resultaten Sen Tcc^chlf-'' °f VRA" Wil b6reiken ve7irigTe"XWheZnde 01iverZ°vanf Million ^euüi 'elf ChlllnY*11 SP°rtieve ^estaties te reppen. Het bowlen van Harold regelen niet onvêrmèld worden «e aten WhT"' h<3t baÜ6n Va" ^stgenoemde mag in deze stumpen diverse slachtoffers maakte was werkelijk leerg.locD® Wa"°P het wat a"h*M t,kkert*"d'e' veranderd, tenminste voor w„ hel nu eenmlal CrSet d« B°"d voorschreef. Daar- Wijzigen J 928 reedS stemraen opgingen om wederom de indeeling radicaal te spimmimsMkmiï klasse Diteift.TZTÏ.Yp vf'bew°8e° i',r- tweede werd namelijk ongeslagen kampioen der derde een ZZJSÏÏ? d""'7 0n> 'Mk 200 'ankz«merhand ZiïÏÏZrT Z£ maar cluhs.k», rljTh^d'mê! c'rickew.m P.W, V.O C e™Zd°TwK d',TACir8°ennen' "°Ch -'«"-verwinningen, reap, tegen de orde verstoor'door sóow'Lr'a^nTmm^te «nd" *"'""gt "™ljl h" de""' Geen wonder met een kapitein als Mr. Sabelson. toppres'Ttiés^'knnnen e™de S,emml"8 "ln elftal tot cue "'telker'lk niaakt""^, 'j. p""',!, omdalVd'mlj InTef hT, j" *e fpele"- ,k Herinner nog goed de Denken an °nS ZUl'en d6n tljd' d&t Wij °P het oer^ezellige A.F.C.-veld speelden, nog wel herinneren lend b^tte W,J n°n 6en'S ™g 6611 Zekere wedstr«d' waarin de tegenpartij ontzettend lang en verve lend batte en m welke match onze Groote Meester al zijn bowlers had geprobeerd. Toen In de thee pauze" met fUlkereDeTdVLwonkdSChC "T buiten^ewone bowlers-capaciteiten te overtuigen. En 'wel N 01 dingen, dat zelfs onze aanvoerder er heerlijk invloog. ik dip n r0SU a/ Wa*dan 00k dat "broekie" parmantig na de thee begon te bowlen. En hoe??? Nooit zal ik die over vergeten. Als wicketkeeper kon ik zijn bowlen goed bestudeeren, maar ik weet heelzÏer, da,

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1935 | | pagina 28