WAARMEE A.F.C. PRONKT Jan Buijs, die reeds zoo vaak voor onze club photografisch allerlei aardige bijzonderheden wist vast te leggen, toont U hierbij „De A.F.C.-pauw". Fier staat hij daar op het A.F.C.-terrein, toonende de attributen der door ons beoefende sporten: Voetbal, Cricket en Honkbal. Veertig jaar, geboren en getogen in Amsterdam, de elf tallen spelende in de K.N.V.B. en A.V.B. In de glorieuze pracht van zijn veeren toont de pauw U de photo's van hen, waarop we fier zijn: Ons dappere bestuur, dat ondanks vele moeilijkheden rustig en onvervaard doorwerkt; Onze trouwe eereleden, die met raad en daad het Bestuur steunen en de club schragen. Leve het Bestuur en de Eereleden!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1935 | | pagina 11