Officieel Gedenkboek van de Spelen der IXe Olympiade 1928 te Amsterdam O] Binnenkort verschijnt dit door den Heer G. VAN ROSSEM uit de officieele gegevens samengestelde gedenkboek. Op 800 bladz. tekst, verlucht met circa 500 afbeeldingen worden de onderstaande hoofdstukken behandeld Vóór verschijnen besteld, bedraagt de prijs van dit keurig uitgevoerde TV 1 O en in fraaien linnen stempelband gebonden boek12 1 A Na verschijning wordt de prijs aanzienlijk verhoogd. Voor Uwe bestelling beveelt zich gaarne aan P- H.Vermeulen - De Academische Boekhandel - Grimburgwal 13 Het Internationaal Olympisch Comité. De keuze van Amsterdam voor de Olym pische Spelen 1928. Het ontstaan van het Comité 1928 en de opzet der organisatie. Het verkrijgen van de noodige fondsen. Algemeene Zaken. Financiën. De Olympische Stad. Propaganda. Huisvesting. Sporttechnische Zaken. Pers. Ceremonieele opening der Spelen. Het verloop van iedere sport afzonderlijk en vermelding der winnaars. Kunstwedstrijden. Demonstraties. Ceremonieele sluiting der Spelen. Informatie- en Distrihutiehureau. Plaatskaartenbureau. Geneeskundige Dienst. F eestelijkheden. Congressen. Overzicht van de Prijswinnaars. Lijst van Officials en Juryleden. Alphahetische Lijst van alle deelnemers aan de Spelen. Danbetuigingen. A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders! 60

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1930 | | pagina 62