Ook hier werd het feest op het water voortgezet De tal ryJee bierfleschjes illustreeren de pret. Dat de A»P.C. haar spelers naar waarde schat Deez' kostlyke foto illustreert U dat» 't Is het afscheid ran Paul Welsch, die "oor de Cos ons verlaat, Doch wiens beeld ons helder roor den geest nog staa

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1920 | | pagina 6