I, - v. mmgfM 'r I flp - HI Ee volgende Serie toont one Sereleden Meest uit d'ouden tyd, maar die nog heden Met hun geest vertoeven by de A.F.C. ]erst ter Veer, die voor de Kae de grondslag lee. Van Ben Schrage moet helaas een foto ontbreken, Moge zyn ernstige ziekte spoedig zyn geweken, Aan de goede Ben zy hier dus hulde gebracht Sn beterschap door allen hem toegedacht. 1? *f:r, V. V' -V' HÏ

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1920 | | pagina 17