•T. T* -*3 Dan Kees -ran Oost veen by elk A.F.C.er bekend jAls een geschikte en best gemoedelyke vent hn mochten we Goed Genoeg het -olgend jaar verlaten [Met de Ouwe KeeB komen we vaak nog praten.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1920 | | pagina 16