„4- JUN10REN C '(VERVOLG) VDO k-AYG-k, Bijeen: ll.OOu AFC. Leider: dhr. HÖlzel. Toevoegen: v.Moerkerk.- Argohaut 5-AFC 5. Bijeen: 09,OOu AFC. Rpoth. ■Germaan 5-AFC 6. 12.15u AFC. Groen., Toevoegen: Jonkhoff. DEC 2-AFC 7. ll.OOu AFC. Benoni.. Höfstra-Knorringa-Langendonk-Walvisch-v.d.Weide-Pardowitz- v.Leeuwen-v,i.Sluys-Bouman-v.Soomeren-R.Rooze-TrQmprLissauer. AFSCHRIJVEN: vrijdag tussen 18.30-19.OC i bij dhr. v.d.Horst, tel. 72.17.89. IJ DE UIT-WEDSTRIJDEN GAARNE MED; MG OUDERS VOOR HET VERVOER. DANK U l M™M^Jl22LJ2^^ nog papillen die ondanks herhaalde oproepen, NIET gereageerd hebben op het inleveren van pasfoto's/ keuringsbewijs/ aanvraag keuring keuringsgeld. KOM OUDERSde post wordt steeds duurder. Wij zijn bij voorbaat dankbaar. Het adres "voor inzenden is: J.L.'Boimet (2e sekr.) Medersticht 65 A'dam-1011 De A-pupillen die overgaan naar de C-junioren en bij de keuring een rode identiteitskaart hebben ontvangen, moeten deze met spoed inleveren 'bij de 2e sekr., de heer J.L. Bonnet, Nedersticht 65, Amsterdam-1011 A-PUPILLEN AFC A 1-Jun.C 3, AFC A 3-AFG B 1, AFC A if-AFC B ,2, AFC a 2-AFC A 8, AFC A 6-AFC A 9, AFC A 5-AFC A 7, PROGRAMMA ZATERDAG 12 APRIL: ll.OOuur. Bijeen: 10.30u lO.OOuur. 09.30u ll.OOuur. 10.30u ll.OOuur. IO.aOu 10;OOuur lO.OOuur. 09>30u De leiding is bekend. AFC AIO-ALGEMENE RESERVES VOOR A 5+6+7+9. Bijeen: 09.30u. EERSTGENOEMDE TEAMS SPELEN IN WIT SHIRT. Heren scheidsrechters gaarne bijeen on 09.V?ü k.k./AFC. Uitgenodigd worden: F.Johannesen-A.Denker-J.v.d.Sluys+H.Truyens. AFSCHRIJVEN: vrijdag tussen 5 uur en k-art voor 6 bij, dhr.Overdiek, tel. ^2.70.90, B-PUPILLEN. lO.OOuur AFC pup B 1-AFC pup A 3. Leiding: dhr. Bierman de J.C. Tocv.deze week: B.v.d.Jagt+E.v.d.Reiss. ll.OOuur AFC pup B 2-AFC pup A k. Leiding: zie hierboven. Toevoegen deze week: M.v.d.Me ent +Dj HvdReiss De toegevoegde jongens uit de onderlinge spelen óók in hun eigen elftal I !NK OM ROOD EN WIT SHIRT J) ONDERLINGE COMPETITIE 12OOuur Engeland-Frankri jk 12.00uur Joegoslavië-Chili. 13.OOuur Polen-Brazilië. 13.OOuur Argentinië-Uruguay. (vriendschappelijk) AFSCHRIJVEN: vrijdag tussen 19.00-19.30uur bij dhr. Bijeen: 11.30uur 11.30uur 12.30uur 12.30uur Leidxng is bekend de Jonge, tel. 18.8^*56. „J i. lJjj.jHilN a -0-0-0-0-0-0-0-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1975 | | pagina 3