REDACTIE: A. van Soomeren Verschijnt wekelijks ^Oe Jaargang No. 20 8 januari 1975» ONS JUBILEUM JAAR IS VOORTREFFELIJK BEGONNEN MET ESN GRANDIOSE NIEUWJAARSWENS 1 Het eerste evenement, het Jeugd-zaalvoftbaltoernooi, is zaterdag j.1. succesvol afgesloten. t Dank aan de Jeugdcommissie, leiders, scheidsrechters en E.H.tf.u. VERVOLG JUBILEUMPROGRAMMA 15 JANUARI: 19.00uur: THEO KOOMEN KOMT NAAR "GOED GENOEG". ---------De weleenVrnees-.*; geëmotioneerde sportverslaggever genoemde Theo Koomen laat U genieten van zijn Sportbelevenissan i TOEGANG VOOR A-B-+C junioren, alsmede ook voor senioren en donateurs. 18 JANUARI; JAARDINER. 19 JANUARI: KOMT KIJKEN NAAR DE GENERATIE-SLAG: ------ VADERS VOETBALLEN TEGEN HUN ZONEN. DAARNA: AFC 1-GOUDEN BALLEN CLUB. Ziet de huidige en de ou& CORYFEEËN tegen elkaar spelen Na afloop van deze sport^ve gebeurtenissen IN STUIF - voor iedereen. Feliciteert elkaar met UW club. MÜZIEKJNJMNS J MUSICAL I N B L E S S U R E TIJD" WOENSDAG 22 JANUARI: Jeugdvoorstelling. Toegang GRATIS i ----------------- Toegangskaarten dienen a.s. zaterdag te worden af^ehia^TTz^ ONDER) AANVANG: 20.15 uur. EN ZONDAG, 26 JANUARI WEGENS OVERWELDIGENDE BELANGSTELLING: EXTRA VOORSTELLING OP ZONDAG 26 JANUARI. DONDERDAG 25, .VRIJDAG 2k, ZATERDAG 2ji_. JANUARI vD-r-mnr j. 7,flTFRDAG ZIJN UITVERKOCHT i Voorstellingen voor senioren en donateurs; VRIJDAG óALïMVA^ oxoi u Voor Commissieleden, seniorenselectie enz. zijn kaarten op VRIJDAG reeas gereserveerd. DEZE MOETEN WEL WORDEN AftjSfiHAALD 1 (ZIE ONDER). KAARTVERKOOP. EN_AFHALEN Zaterdag 11 januari a.s. van 1^00 - lS~.00 uur in de bestuurskamer, (dus NIET om 11.00 uur). AANVANG ALLE VOORST ZELLINGEN20.15 uur. NA AFLOOP: MU_ E K TOEGANGSPRIJS: ƒ3,— (behalve Jeugd: GRATIS 1) CADEAU 8.0-JARIG BESTAAN 1 G brengen wij de circulaire van onze Ere-leden nog even onder Uw aandacht .HEEFT U UW BIJDRAGE REEDS GESTORT Zo niet, dan zien wij Uw bijdrage gaarn.e alsnog UITERLIJK 15 JANUARI tegemoet. U weet het gironummer 898-66 t.n.v. D.J. BESSEM, te Amsterdam. LAAT U DAT "CLUPPIE" VAN ON'S NIET IN STEEK il>++A.F.C. IS DE MOEITE WAARD t- -t--t--TTTT i i i

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1975 | | pagina 1