Kei oestuur geeit met leedwezen kennis van '".et overlijden v a n de heer B.D-. EERDMANS, in leven donateur van onze vereniging. Wij betuigen onze deelneming aan de naaste familie. BOETES- Ti TIMMERMAN (AFC 3) - 25,— (strafzaak) R- LISSAUER (a 2') - f 10, M. SCHEEPSTRA(zat,l) - 20,— Overmaken op Gem.Giro A 5155 t.n.v. penningmeester AFC, Amsterdam, LOTERIJ Afgelopen zondag is de 6e prijs van de loterij niet afgehaald. De eigenaar van lot noo 929 kleur geel, kan deze prijs alsnog in ontvangst nemen bij H.LiRooze, SOCIËTEIT: tel.020-72.^7.9^. Zondag ik april (ie Paasdag) is de Sociëteit gesloten. Maandag 15 april(2e Paasdag) GEEN CLUBAVOND, DE LEDENLIJST; Nieuwe leden: Adreswijz. Bedankt Mutatie DE VETERANEN; Zaterdag 13 april THUIS tegen HVV, aanvang 15.00uur. Bijeen: l^.OOuur AFC. Bernard-Werner-Boskamp-Bouwens-Hoogendoorn-Moesbergen-v.Bruggen-Hannema-Duis- v.Haren-v.d.Ven. RESNooy-Geluk-Kalsbeek-Berghuis. N.B; Briedé-Bitter-v.Mierlo-Meyer. TEÏÏ VOORBEREIDING VAN DEZE KAMPIOENSWEDSTRIJDj WOENSDAG-DONDERDAG EN VRIJDAGAVOND OM l8.00uur TRAINEN IN HET OLYMPISCH STADION J DE OPSTELLINGEN. R.J;M.Keizer(B-pup) 21-3-66, Minervalaan 33Amsterdam-1009 H;A.Kruisman (don) Surinameplein 68, Amsterdam-1017 M;Levie(b-jun) Kringloop 98, Amstelveen R. Voges (C-jun) Vechtstraat 60 Arnsterdam-1010 H.M. Otten (B-pup) v.Boshuizenstraat 665, Amsterdam-1011 P.G. de Groot(wl); R.Röosenschoon(wl)P.v.Maarschalkerwaart(A-pup) JiS.C.Schoufour(C-jun)0 G. Wijnand Jr van don. naóir w.1» Blinkwi.ik-AFC. l^-.30üur. Scheidsr. Vlis. Grensr.M.Duinker.Leider:R.Duis. Trainer: P.Oudeflnnd. "MasseurJ.Huybens. Bijeen: 12.15uur AFC. DCG 2-AFC 2, 12>00uur. Scheidsr.: J. J.Franssen. Leider: S ,v. Gelder.Bijeen: 10. Vpuur.. Berrier-Bollen-Burke-Disselkoe vi-Draisma-Gehring-Geluk-Groeneveld-Huigen-Kahn- Kemna-Laarhoven-Lans-Leloux-Loonstijn-Rachman-Reyn-de Ridder-Rodenburg-Rongen- de Rooy-Seunke-Veen-Verhaal-Visser-Vroege-Uchtman. AFC 5-NFC 2t 12.00uur. Scheidsr.: W.Bakker. Leider:N.Kuikens. Bijeen: 11.15uur AFC. de Moor-v.Keulen-Quint-Engel-v.Wattingen-v.Gelder-Pelsma-Lissauer-Bouwhuis- Timrlierman-Prins. WSDO: Bonnet. AFC ^-Aalsmeer 2, l*f.30uur. Scheidsr. :B. de Vries.Leider :N.Kuikens.Bijeen:13u30 AFC. Verhaal-de Vries-de Bruin-Lonnee-Klein-Minor-Vos-Sandberg-de Kok-Hannema-de Jonge. WSDO: Peelen+Hoogendoorn. Eland/SDC-3-AFC <=i1 lO.OOuur. Scheidsr.: C.A.Nierop. Leider: B.Witteveen. Bijeen: 09Ü5uur Eland. Overdiek-Claus-Matthijse-Susan-Wielinga-d'Ollyslager- v„d.Bor-K.de Boer-Karnperman-Gerritsen-Bouwens. WSDO: v.Ittersurn. RAP 2-AFC 6, 12.00UU1-. Scheidsr:A.HoogerhoutLeider: P.v.d.Heydt. Bijeen: 11.15uur RAP. Tromp-Broekhulzen-Vellenga-Bronwasser-Harrnsen-Gerritsen- v.Ede-Hompes-Klotz-Kahn. WSDO: P.v.d.Heydt. TOPSCORERSR.Gerritsen 13, Disselkoen+Kemna 11, de Jonge 10, Hannerna 9," Timmerraan+Burke 8, Peelen 7, Prins, Bollen, Bouwens+A.Kahn 6. NIET BESCHIKBAAR: v. d. Valk-Veil enga-v. d.Bor-v.Brevoort-Gehring-Boyyank-Cruyf f- Rühl-B+H Slaap-Neyssel-P.Gehring-Slinkert-Reekers-Theeboom-Ridderikhoff-Obladen. AFSCHRIJVEN: UITSLUITEND DONDERDAG NA .e &FC 9 AFC L Ahren AFC iur UU jirl- on riAi

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1974 | | pagina 2