iïïSZZ'iïtifr ^&°&l^i^*™££&.*> Huis tfo. bestuursmededeling™ Holaas heeft de heer J.A, NOGMAALS Vï BOETE iSTIGEN WIJ Vermeulen zich genoodzaakt gezien te bedanken van de Elftalcommissie C. als lid DE AANDACHT OP DAT ALLE SPELERS IN HET BEZIT DIENEN ZIJN VAN EEN WIT RESERVE SHIRT. WIE'OH WIE R. LISSAUER(B 1) 10 -fRtMf,„H n J J-U, ^strafzaak). Overmaken op Gem.Giro A-515, t.n.v, 2e penningmeester AFC, Amsterdam. SOCIeTEIT: ÏÏ^ÏÏn13^""0"' zwarte winterjas meegenomen. Gaarne zondag - plate-service telefonisch bericht onder no. 13.22.1 a-, s. f 10,— 6,50 J 4,50. Tournedos Schnitzel BRIDGE (3IJ AFC). en we wachteS o ÏÏgïïeoï^L? ?1 gelukkis Weer de SOGde ^ant op weer om een AFclBridge-DriJe gevr^gfVd^oTk T* W VersChill<^ kanten wederoptreden van Op^r-Brldger StrtT/ft ,1 "X\m in af^chtinS van het elke maand een drive te orgaSöerSn tradltle voortzetten en trachten om ongeaent de sterkte. We hopen op een prittï^ë Bridge-avondl----- VETERANEN^ K« Nesenberend. AFSCHRIJVEN: P.v.Ruvven tel fen* N 'iJ' 'J' muggen-v. Haren-Werner. .v.±<uyven, tel. 72.26.73. Programma 28/10: Quick THUIS LEDENLIJST leden: M.E. de Jong(wlp) 25-6-63, Deurloostraat 38 Mevr. L.WijnandCdon) Ridderlaan 67, Den Haag. Amsterdam(10) Tot ballotage ------------- iuuuwi8an D/' Uen Haag. toegelaten:^ H.I'o^KnSlïï^V^o^r11^ A'D—g268, Amstelveen M V^rdu, ltP ]l a ~f' Zeelandstraat 86, Amsterdam(ll) S^rt-ntïpj g^S; P^^r *»t.l™n R:JUKÏÏ??wSP^ f ~813' ^ethOVrStraat 91 Ansterdam(09) j^-jalf(wl) v.Leyenberghlaan l6l, Amsterdam(ll) J.C.Hoogteyling(wlp) 26-1-63, harmoniehof 35, Amsterdam(07) ilT^Z W11P ^21?' RUbenSGtraat 90,'ALterdaSot 'mL fl13"10"63',?^^16" 121. Amsterdam(09) J.Nxepoth(oun) Groenhof 248, Amstelveen u'u'Tn I"(rrSr,(wl) Bosboora Toussaintstraat 13, Amsterdam(l3) H.W.F.GuytCdon); G.J.Brugman(don); T.A.Jongen(jun) metcrdain(1^ F. de tfilde(don) Kiefskamp 22, Amsterdam(11) WEDSTRIJDBAL BESCHIKBAAR GESTELD DOOR Hr. TEIWEs" a s ZONDAP totipptt" Weeens pnn™ ón~„«„ i -, j--.j-.jij,.>. n.bZiWJDjlG LOTERIJ. am, mnm ,1 il^^'EMNGEN^-COilPilSSIE I'ri,e-Raohmn-d.Eiddor-Eeunko-v.d.VaIk-kH;n-Velï:r;°:t niel°UX-L00n3tiia-L0nMe- Adreswijz. Bedankt V/eer opvoeren Vole 0EV ■-PV0 zx^nj «-4S-.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1972 | | pagina 2