AFC 2-De Spartaan 2. 12.OOuur. Scheidsr.J.'l /ris. Leider: C,Kerker, Verzorging koffer mot kleding: Lans Loonstijn, Bijeen ll,15ui AFC-terrein. v.d.Valk-BoTOoan-Lans-Loonstijn-Berrior-Pelsnc^ V/i s öölspel er s HChrig-Rooz e-Tol cnaar s SLTO 2-AFC 5, 12.OOuur. Scheidsr, t H,Agt<~rbor;. Leider: S.v.Goldur. Bijeen: ll.OOu AFC, De Wit~Slaap~Yellenga-Vroego-v.Wattingen~IQ.ej. i-De Ridder-Dekkor-Bouwhuis-Prins-Bosna, Wisselspelersv.Verven-Zwartopoorte, Arsenal 2-AFC 4. 12.OOuur. Scheidsr.: J.M.Pot.1;. Leider: R.Loeser. Bijoen: ll.OOu AFC, Boyerik-Slinkert-Veen~Susan~v,Ruyven-B^^ Wisselspelers 5 Sandborg-Wielinga, AFC 5-TOG 5. lO.OOuur. Scheidsr,: K,v.Bladere.Leider: T.Nooy. Bijeen: O9,30u AFC. Janzen-De Boer-Ko st or-Di s s elkoen-Geus-Bc Bruy: ;-AvdBcr-Bronwas ser~Hannena-AKahn-Wogto Wisselspelers: A,de Jonge-Mienstra—Ringe. NIET BESCHIKBAAR: v.Brool^uizen-Eielkeria-iai^k^rt-v.Gelder-Hathijso-Tolen^^irs-tïinor- Leloux-H, Geus-Kenna-Geluk-ïirJ ie:tr..ian-M.Kahn. AFSCHRIJVENvrijdagavond tussen 19.00-20.OOu ir bij Chr.SchrCder, tel, 15.27.51. WEGGEBLEVEN ZONDER BERICHT: KIMT BÜRRÖWS, aj worden niet eerder opgesteld dan nadat contact no-, de E.C, is opgenomen* AFC 6-SNA 3. 14.5Guur. Leider: J.Mulder. Bijeen: 14.OOuur AFC, Obladeri-Wielinga-TroLip-Beuke-Claus-Haubrich-S' airtke-Vellinga-Schot-Honpe s-Gerrit se RES: Be Kok-Bo-wens, AFC7-Viotorv 3. 14.30uur. Leider: D.Hesselin;,. Bijeen: 14,00uur AFC, ~.Raalte-Ten Brink-Susan-P.Roosenschoon-J.Bov--ng-Küppers-v.d,Bor-v.Ittersun-it,ri.oosenschoon'- Keunen-v.Dries'".. RES: v.Heesch-Ottersberg, AFC 11-AWV 4. 10,OOuur. Leiding: E.C, Bijeen: f>.30uur AFC, B0ots-Khillcr~Hessoling-Nienan-Wiggenansen-CMT JrJisen-Wagenaar-Wüudstra-Polak-Ahrend- B,Nesenberend,RES :R,Nesenborend-Zorn-RWM Jongen, LOC 6-AFC 12. 14.5Puur. Bijeen: 14.00uur LOC, JvBijken-Melsert-Rde Jong-P.Kostor-Akkurutar-vSooneren-vLjjk-Galavazi-KBrand- Scheffors-Willf ise, RES: H«rwits# Bc volgende spelers dienen vóór vrijdagavond 1'-. OOuur contact op te nonen net J.KSster, tel, 4i.86.45: BEUKE - v.BRLEST - S AFSCHRIJVEN: vrijdagavond tussen IS.00-19.3Guur Lij J.Koster, tel, 41.86.43. AFC-ZOB, 14.OOuur. Bijeen: 13.30uur in k.k, Vcgca-d'Ollyslagor-Loyssenaer-IIoogondoorn- v.d,Hcydt~Boon-Frio-Roddering-]>uis-de Waal-Oostra» W,S,den Braven, Ymuiden 3-RFC 2. 15.OOuur. Bijeen: i3.3Ou.ur AFC. Mul-Bosch-Baarsch^rs-Bosma-Stroker- vNiehof f-Wittoveon-BvdBorgh-Wiebenga-He Du3 ±er-PertonWSIIvd3orgh-R.Böhne AFC 3-H30K 2. 14fOOuur. Bijeen: i3.3Ov.ur in k.R. Speelnan-Brost-E.Leonstijn-Bergnan- Lcensma-Nooy-Arnoldus-R.Dukkor-Smedicus-Pccters-Pull. W.S.: Blok-Bottinck, ASVC 3-AFC 4. 14.OOuur, Bijeen: 13.OOuur AFC, Snellenan-v.d.Wutering-Stahlie-Limburg- de Wever-Verhoeven-K,Bijl-Bogaers-G.de Jong-G:.-oen-Reddering(F).W.S.Hendrikx-Griep AFSCHRIJVEN: vrijdag tussen 7+8uur bij C.Tromp, tel. 73,58.10, Het aantal afschrijvers on wegblijvers zonder afschrijven is BESLIST VEEL TE GROOT, Wanneer dit so doorgaat zal de E.C. ernstig noeten overwegen opnieuw een geheel elftal uit de competitie terug te trokken. MEDEDELINGEN JEUGLC «MIS SU DE JEÜGI Bij T,V,-uitzendingon van alle Europacup wedstrijden,, alsook bij Europacup-wedstrijden in hot Olynpisch Stadion, gelden voor het gehele seizoen de_volgende aanvangstijden van de trainingen: C B jun.17.3Puur. A jun.18.3Puur, ZIEKENBOEG: HANS VISSER^) heeft afgelopen zondag zijn pols gebroken; de J.C. en zijn teamgenoten wensen hen een spoedig herstel toe. RON DOESBURG liep twee gekneusde ribben op. Ook Ren namens J.C, en zijn teamgenoten een spoedig herstel 'toegewenst, DE VOLGENDE JUNIOREN WORDT VERZOCHT zich n.s. zondag on I3.15uur te nelden voor verkoop loterij-kaartjes bij de heer Geusebroek: V.L.IjLUÏS-JIuinM/JT-MELISSIIN^PIJiC^^POS-iuVJCS. r? mrnTn"n '.nvn r"Tït mÊm

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 3