atws -6- B-PUPILLENProgramma zaterdag a.s, -.. Ahrends 1-AFC 1, 10c00uui% Leider dhr. N.v.Til. Bijeen: 09.15uur AFC. P Teiwe s-Rooze-Thi j s sen<~Seunke~Ke tellapper-Dehker-Plemper-As ser-v. Til-Burgert- Elfring-Luykx, ONDERLINGE COMPETITIE Sioux - Commanches, lO.OOuur, Bijeen: 09,30uur AFC. Pawnees - Navajo's, ll.OOuur, Byeen: lC,30u.ur AFC, DE OPSTELLING VAN DE ELFTALLEN IS ALS VOLGT: Siouxi Coiamnchcs., r'awnces. Navajo's. De Apachen AFSCHRIJVEN De Doer--Dros~Brokn\nxL-Dutzelaer-Coesel-Douwman-Dlcyswijk-Engelhard- Didicr-Elskpjnp-FröTilioh-Kohlrnan, Leider: dhr. Engelhard (onder voorbehoud) Westerveld-Koenders—v, Soomercn-Hannema-Hoekman-Grevenstuk-R. Teiwe s- Hcnkolxian-de Graaf-Horsnan-Groen-v,Klaveren. Leider: dhr. Hoekman. Stradmeyer-Schot-Ronüjn-Strcker-Schreuder-Vogcs-Vogel-Walker-H v.Gent-Couturicr-v.Deek.LEIDER WIE OH V/IE VAN DE VADERS. IIaarschalkorv/aart-<lrnold--Kiljaii-v,ICLaveren-L£?„nda-Lageri'7ey(2 x)-Lion- M6nas-»Niepoth-0lthof-Keizer, Leider: dhr. Maarschalkerwaart. ONTHOUDT GOED IN V/ELK TEM JE SPEELT. DIT IS EEK EENMALIGE PUBLICATIE De eerstgenoemde teams spelen ALTIJD in wit shirt. bestaande uit de volgende spelers, zijn dit woek-einde vri.j. Bosma-Kostor-Krak-Lissauer-de Munk-v.Zweeden-v.d.Weide-de Waal- Biernan-Benoni-Alter~Snijders Leider is dhr0 Bosma(. ■vrijdagavond tussen 7+8uur bij dhr, H.A.Gyerdiek, tel. 42.70.90, —o—c-o—o—0-0-0— ÉE_ïite

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 6