-4- MEDEDELINGEN: JUNIOREN: do training nog voor 2 weken op woensdag/donderdagavond. Aanvang C junioren IS.OOuurs B junioren 19,15uur en A junioren 20.15uur. Daarna deselfdo tijdon op do woensdag- en vrijdagavond. WIJ WENSEN, NAMENS ALLE JEUGDSPELERS, ONZE JEUGDTRAINER, DE HEER G. VAN DIJK EEN SPOEDIG HERSTEL T0Ê1 ZORG ER VOOR dat vóór do aanvang van do competitie je voetbaluitrusting in orde is. BEENBESSEERMERS VERPLICHT I LEIDER AFC C 5 dhr. PULLEN, AFC C 7'dhr. PERE50CM. Mogen wij wederom op Uw medewerking rekenen Welke enthousiaste vader wil leider zijn van do C 8, Gaarne een telefoontje aan J.L. Bonnet, tol. 42.19.15. WIE OK WIE van de vaders gevoelt zich sportief, om onze pupillen op woensdagmiddag te komen trainen. Gaarne aan de J.C. oen telefoontje. De jeugd en de Jougdcomissie zullen U dankbaar zijn. JUNIOREN As JEUGDOPSTELLUTC ZATERDAG, 28 AUGUSTUS WEDSTRIJD VOORRONDE INTERREGIONALE JEUGLCOMPETITIE: AFC I-De Spartaan 1, ló.Oüuur. Leiding: dhrn. Baarschers Do Die. Bijeen; 15.15uur AFC. Verhaal~Pedo Vries-Huisman- v.Djjk~Luiks-A.de Vrios-Vos-Gerritse-Iïuigcn-Groeneveld- •Reyn. RSS: v.d.Doef-Sandberg-Hielkema. ZONDAG. 29 AUGUSTUS; Wilhelmus jun.A comb.-AFC jun.A comb.. 12.50u.ur. Leider; dhr.v.d.Heydt.Byeen:10.00u AFC, v.dDoef-y.Houten-Mienstra-Stam-Parson-Bonnet-Tjon A Ten-Khijff-Visser-Klotz-Sandberg. KES: Fylstra-Geestman-K.Landman. VERVOER GESCHIEDT PER BUÜ Anstcl 2rAFC^r--J;g_!t0OuuraL Leider; dhr.Lommert. Bijeen: ll.JOuur Amstel, Roeland»-Lommort-Rachman-do Vries-Hulskos-Leesor-v.Berkol-SilleRSori-Düijri-v.V/nTflnri» Gehring. RESs v.d.Zeyst-v,Broekhuizon-Schinkel. DE NAMEN'VAN DE VOORLOPIGE AANVOERDERS ZIJN ONDERSTREEPT. AFSCHRIJVEN: bij de heer J. de Bic, tel. 4i.OC.92. Willen de jeugdspelers F. do GRAAF H.van RIJK contact opnemen met de Jeugdcommissie, J. de Die, tel. 41.00.92. START COMPETITIE ZONDAG, 5 SEPTEMBER: XTT1 -----------------------------------------------1_^----------------------- jM> A 1 zl^n ^j^ AFC 2-JOS 2. IQ.-OGuur. Leiders dhr. v.d.Heydt. Bijeen: 9.30uur AFC. v^d.Doef-v.Houten-Mienstra-Stam-Parson-Bonnet-T.ion A Ten-Knijff-Visser-Klotz-Sandberg- RESUlrich-Swart-Delsing. Zwarte Schapen 2-AFC 5, lO.OOuur. Leider: dhr;. Lommert. Bijeen; 9.30uur Zw.Schapen. R.oeland-Lommert.Raohman-de Vries-Hulskes-Leeser-v.BerkcJ-SilonRen-D^in-v.Weirlam-^jhring. RESs Doesburg-Thijssen-Keizcr. AFC 4-SLTO 5. 12.G0uur. Leider: dhr. V/it. Bijeen: ll.JOuur AFC. Dirken-Fylstra-v.-Tülder-Geestman-Kraak-A.Landman-v.Broekhuizen-Wit-Schinkel-Front- AFC A 5 vrij. v.d.Zeyst. RE'S: Cantagalli-Tanzer-Eoolc. AFSCHRIJVEN: bij dhr. J. de Bic, tel. 4i.OO.92. JUNIOREN B: Op 29 augustus a-.s. wordt eon oefenwedstrijd gespeeld, en wol togen Wilhelmus te Voorburg. Vervoer per bus. Bijeens lO.OOuur bij AFC. Leider: dhr. de Moy. Uitgenodigd worden: Sarfaty-R.v.d.Horst-de Mey-Vincentie-v.Tiin-Pelt-v.Zijst-Dams- Wijritjes-V/iinporle-E.Visser(Cl)-v.Weld;xn(Ci;-Swaab(Cl). AFSCHRIJVEN; (alléén in uiterste noodzaak): vrijdagavond tussen 7-8uur bij dhr. van Steenbeek, tel. 15.27.87. B-JUNIOREN ZIE VERDER PAGINA 5. „k De jj-^üwj^j

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 4