SS^ S&g* Z Sr^ndijk (vij zijn gasthören)s '-1™' BESLISSINGSWEDSTRIJD s Sffo^tw °m 12°°*aT Sï>elen *J« en Blauw~Wit ggh beslissingswedstrijd om het kampioenschap van de Interregionale Jeugdcompetitie op ons hoofdveld. ^aH0 CommissJG-IedGng ConanlBBie-leden, die voor hun functie wensen te bedanken, dienen dit schrifteliik kenbaar te maken en wel v&jLIEm, bij de Ie sekretaris. apc i - "gouden iuleen clubje AoS. donderdag, 6 mei om 17,30uur; traditionele wedstrijd OUDE CORYFEEËN" NIEUWE CORYFEEËN J FOOL-CCMMISSIE; B.V. "THE REDS"s 7, EESST- PEEST. 0P vrijdag 28 mei in onze gerestaureerde sociëteit AAWANG: 21.3Ouur J RESERVEERT DEZE DATUM J sociëteit. DE VETERANEN; Krj™°^°™ens-Bi^^ ^bUUKiJVSN; F.van Ruijven, tel. 72,26,73. Sg^JEIj. Touxnooi. Be (^(Groningen). (Der* om zelf reservering hotel volgems hotel-lijst LEOTffl,IJ_ST_j_ Mrosvojzigingoni H.A. de Wijs (wl) Kevorberg 58, Jtourterdam(ïL) P. Visser(dbn) Bamstraat 25, Haarlem P.H,Heddering(wl) Uilenstede 461-3- Amsterdam(ll) BE OPSTSLLIKGia; "Goudep-Ballen^edstrijd" donderdag, 6 mei 1971. Leiding.- S.C. Bijeen: 17.^(W AFC H-^s-F.v„d.Bo:^E.Bo^n-K.(k>hrin^W.Koppai^ B.Rachman. ■augHasLJsAKi 9, lO.OOtacp. Bijeen: 9.30aur Or.Zwart £^JdSL101JJJ0Ou2au. Bijeen: ■liJouur'llVOS, v.Ifealtc.-Hesseling-r^d^-Vocking-Wiggemansen-P.Koster-Visscr-Bow.ons-Sprenger^ v.Heesch-Janus. EES: NU - Willemse-v.d.Voort, prenger £2ilJtaSJWiPC_21Ja0i0Ouuri Bijeen: 9„30avx Gold Star. ^orn, ithib. -tihrend-Gamelkoorn-R^ÜTesenberend. ----------- AFSCIffilJY^ vrijdagavond tussen 18,30-19.OOuur bij J. leider, tel, 79.65.6l. ZATEHDAGVOBTILiLs AFC ^eeburffU 2, l^OPma^ Bijeen; 13.3Ouur in kleedkamer. llsfv^Zeyst^ 4*£j^^obaj^ Bijeen11,3Ouur in kleedkamer. jgSCHRIJVM- vrijdagavond tussen 7+8uur bij C.Tromp, tel. 73,58.10. A..S. DONDERDAG, 6 MEI 18.00UOR; OP GOED GENOEG; "AFC 1971» - AFC 1^1". -3-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 2