ARC-BULLETIN REDAKTIE: J. L van Dijk Verschijnt wekelijks NOG NET NIET ZIJN WE DEFINITIEF VEILIG, AFC-ers ALLER LEEFTIJDEN VERENIGT U l MEIDE GEZIEN DE OVERIGE WEDSTRIJDEN; EEN ZEER BELANGRIJKE DAG, WAARBIJ UW STEUN ONONTBEERLIJK IS. HELP. DE LAATSTE LOODJES LICHTER TE LATEN WEGEN BIJ UITHOORN - A.F.C. RECHT VOOR ZIJN RAAP l WEAMM J WEET U WEL 14 april 1971e 36e Jaargang - No. 36 UITSLAGEN ZATERDAG, 10 APRIL AFC-OSDO 2-i; AFC Vet-Black Devils 0-0? DWG-tournooi pup, A U 3e prijs. UITSLAGEN ZONDAG. 11 APRIL; DWG-tournooi B 1 C 2; 3e prijs. HVV-tournooi C 1; EERSTE PRIJS. UITSLAGEN MANDAG, 12 APRILs Rood WitwlFC 0-0; Ajax 3-AFC 2 bij stand 0-0 gaètaakt; AFC 3-BCC 2 è.n.o.; AFC A-Rivalen 2 4«05 aFC 7-Bl.Wit 4 2-0j AFC lCWfeocabi 2 1-3? AFC U-Ger,aan 5 2-4. PROGRAM-IA ZATERDAG, 17 APRIL; Lj.OCuur AFC^lSC'37 (10) ÏIToOuur VEV/ 2-AFC 2 (14). 14.00uur ADM 3-AFC 3 (21) 2e veld 14.00u.ur AFC 4~Geuzen 3 Ui) 2e ve ld (RES. SHIRTS i5.3Ou.ur AFC(vet)-KLM PUPILLEN11OCuur A2-Rivalen 2, ll.öcW A3-Arsenal 2. 10.00u.ur M-Rivalen 3. lO.OOuur A5^r#onaut 2. ll.OOuur Arsenal 3-A6, lO.OOuur Arsenal 4^7, ll.OOuwr Rivalen 4-48. 10.00u.ur Eland 3-^9. ll*00uur SCZ 2~AlO# lO.OOuur Bl-^irsenal, OLl.OOuur ArsenaX-32. FiïOGïLJm'ZOmiAG, 18 APRIL ------------------------------------- 145Puur UITH00RN.-AFCAFC 2+3+4 zijn vrij. I4.30iiur AFC 5-Rood Wit/A 3(111) 2e y. (RESSl-HRTSj; lO.OOuur AFC 6-0sdorp 2 (217) 3e v. 14.30uur AFC 7-SNA 3 (218) 3e v. U.ïOaux Herenmarkt 3-aFC 8(313). Ie v. 12.00uur Schelling wouüe ,4-xvFC 9 (321) 2e v. AFC 10+12 zijn vrij. lO.OOuur APC ll-Osdorp 3 (325) 2e v J^SI^MJH Al+3+6zijn vrij, 14«3Cuur Rood Wit 2-aFC 2 (514) 3e v. 12.00uur SLTO 3-AFC A (531) 2e va lO.OOuur SDW 3-AFC 5 (525) Ie v. JUNIOREN Bs 11.15uur DIaTS-AFO (60l) 5e v 12 OOuur Eland-AFC 2 (6lA) 2e vu 12.CCuur AFC ^-SofJT^q) 3e y. 13.15uur AFC 4-Martinus' 3 (632) 3e v.(llEb^pLTS)a B 5+6 zijn vrij. JTjNICïüEN Cs(l2.OOuur AFC-WA (702) 2e veld 13,15uur AFC 2-BEC (711J 2e v. (ABS,SHIRTS) (Ib^Ï^KTS) WINST^K/jyiPIOEN l 12.OOuur Abekewalda 2-AFC 3 (728) 2e v. ÏO.OOtiur Osdorp 2-AFC 4 (732) 2e v~ C 5+7+8+9 zijn vrij. lO.OOuur AFC 6-Aalsmeer 4 (740) Ie v. ■m ^P^ TK^SgEN,s w? Heemsteedse Sportpark, Sportlaan, Heemstede/ ADM, Klaprozenwe^Nrd/ UITHOORN, ''BOBG.KOOT SPCMPPABK»ZIJDELWEG, ÏÏCTHOORN/ H^n^w- "Ookmeor" Trotlstralaan/ Schellmgv/oude, Schellingw.dijk t.o. 219/ Aood Wit ''Elzenhagen" Buiks] oterdijk-Noord? SLTO ?'Cokneor" Troelstralaan/ SDW, De Roos van Dekemaweg/DWS, Jan van Galenstraat/ De Eland "Sloten" Sloterweg/ Abekewalda, Kerkplein; Abcoude/ Osdorp "Sloten" S]oterweg/ Arsenal,' 4e veld APC/ Rivalen "Rierkerhaven". b/d Haagweg/ Eland "Sloten" Sloterwog/SCZ iden, an Het Bestuur geeft met leedwezen kermis van het overlijden var J.P. -SCHEEPSTRA, in leven werkend lid der vereniging, Cnze dee?.neïïiing betuigen wij aan de naaste familie. HresjHHHHHHlil

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 1