SB? ~3~ pS3^£3^5r^P 7, 12,00aur:A Bijeen.- 11.30uur Spartaan. Knoopt.feLnM.Nesenberend-Susan- bep-iCos ber-iünoj^^ rjSSAarsen~B0uwens-&mzen:an ^S^a^yJé^ac^ Bijeen: U.OOuur ABC, v.l^altö^Mienstra^esz^Truyens-Viggemansen^ Hii^R.Bevin^ai^^ RES v.d.Sreggen-Janus-B.Beving. M£-2=£OU^^ Bijeen. H.OOuur AEC0 BOQts^Iuldor-M.Koster~de Wjjs-,B.PaS-J.Bevln^ Bouwian-ÏTitzsche^v.Caspel^v,d.Valk~G.B0sma. RESs v.F^osch-v.d.Voort-Wolfs. |£C~Ux£ML-^^ Bijeen! 9.3^ur AFC. Koekenheii^Iiesseling^fuller^isser^ieiP.n^ rker^agenaar.4^ RES: Ahrend~Posth.de B0er-Zorn. Se|lJ^ia^«MO|,^ia2i^ Bijeen: M.OOinar R.S, v.Dijken-R.de Jong-J.Brand-" v,boomeren^Leloux:-/.iainlcen-A.de Jong^v0Biók^alavazi«K0Brand-Soheffers.RESsSilbernberg-. AFSCHRIJVEN- vrijdagavond tussen 18030-19.OOuur bij J.Mulder, tel.79.65.6l. Willemse. ZA'i'^GACT/OLTBAL; Bijeen: 13.0Cuur AFC, Vo-el~dsOllyslagor~Beyssenaar~Hoogendoorn* ^Snat-Boony-Brower^.Smit-de Waal~Du±s~v, d.Heydt, HESs Bergman-v.Hanen. 13.30uur k.k# Speelman^W.Bosc^J.Bosma^Boogaard-Wildeboer ^.Bohne-Nooy-Ve^h^^ RES; Bcttinck-Snolleman-Criep. Mï^r23i^ Bijeen: 11.30uur k.k, Hendrikx^v.Weteringw-Terlingen-Smedicus- v.cL0iJaas^L.Bosma-IT.Byl«I)ukker-.3oogaert.-de Vever-Groon. RES: Stahlie-Hoonakker. /^f^™^vri4dagavend tussen 7+8uur bij C.Tromp, tel. 73.38. IC. ^f ^Ai ±r\ Woensdag, 17 -naart om 15.30uur wedstrijd van het SooiSteits-olftr,! tegen „.fr2^^* genodigd worden.- M.Buinker^A.v.d.Yen-C.lromp^D.Oostra^H.Bukkeiv AJJbUüUJVEN: ook hiervoor bij CaTromp, tel. 75.58.10. JUNIOREN As BE JBBIGB: Be jun- A \+7^^xy z-;jn vrij* -Zie andere opstellingen. i^SJè.^9^0 2, lO^OOfflaaL Leiders dhr^osma. Bijeen: 9.30uur APC J^en-v,Ewijk-mcns^^ w-- o .W/ -, -, J:ffiSs :Di^kGn--Vod.Bor-Brocklruizen«överdiek. ±^L^^£^ Leiders dhr.Pas. Bijeen: H.15uur RKAV. Nuessink~de Bel^Stenvers-Wilndnk-Goossen^Witte-O^el-Tiebosch-TSnzerwten Ham-v.Cleef üc T __T i(ES Korver-Sndt-Sicfaaan-Melkiïian AFSCHRxJVM: vrijdagavond tussen 7,30+6,50uur bij dhr9 C.Sierhuis, tel.79.06.17 (soc.) jy™2^1^1 B 2+6 zijn vrij. Zie andere opstellingen. :^z^ Leider:, dlir.de Jonge, Bijoen: 11.30uur AFC. v.d.Boef.-Stam-Roeland-Parsser-de_ Vries^v.Rijk-Deun-Knijff-Tjon A Ten-Leeser-v.Berkel. I{ES: Tolenaars-Ulrioh-Sillessen. I^4~|~-2*^^ Leider: dhr .Claus- Bijeen: 9.00uur AFC. GAARNE VERVOER BOOR OUDERS \pr - wuin 7 nr an T Velthuyzen. RESHulskes-Hompes- do i%or(C 2) AFCj^NPC.g^ IQ.OOuur^ Leiders dhr. Melis. Bijoen: 9«30uur ABC. Keizei>Jfchn^oole^ RES: Klever-v.Dongen. lolewijcker^^.AFC 3, 10t00uTyA Leider: dhr.lhijssen. Bijeen: 9.Q0uur APC. v0Ameyden~ïliijSsen~v.dJIorst-de H0on-Been-v.^Ider-Brink-Staal-Wipitj es-v. Borden-Landman,. ,TCPTr;TTimT i{ES» Lamp-Spoyer. GAARNE VERVOER BOOR OUDERS l iUJbOüiUJVEN: vrijdagavond tussen 7-H8uur bij dhr. v.Steenbeek, tel, 15.27.87. JUBTCREN 0: C 2+3+6 zijn vrij, M2d2!^^ Leider: dhr.Peeters. Bijeen: 12.15uur AFC. ^terwijk-Jongen-Lissauer-v,^!^^ ..y, _r llESs clo Moor-Ludvig~Parson(zie ook opst.B 3) flliy Az^É^^jè^^^^. Leider: dln:, HbMzel, Bijoen: ll.OOuur BBC v.Tooren^v.d9Louw-Hc31zel-v.Bork«B#v„d.Zeyst«de Groot-Soester-Brrnk-Engelhard-Boeyink- Sohans-Bouter-Oran j e- Houke s AFC 3-TWM 2J1L, 12.00UUT.,,, Leider: dhr, de Mey. Bijeen: 11 .30uur ABC v.dcSluys-¥aanders~de Mey-Nanninga-v.Buuren~ten Brink-den Broeder-Theunissen-Pinke- Verwoerd-Mellema. BES: Aottenborg-Korvor.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 3