A.F.C.-BULLETIN r\ n^/f^k REDAKTIEJ. L. van Dijk V ersc h 1 i n t weke ijks 36e jaargang No. 31. WIE HAD DAT NU GEDACHT SNEEUW EN IJSNIKS ROOD/WIT - AFCMMRMDE SNEEUW REEFT HET "RODE SEIN'' NIET VERDUISTERD. DE JONGENS G-AAN DOOR; TRAINEN, WEER OE GEEN V/EER. A0S, ZONDAG EEN BEKERPROGRAMMA DE BOYS OEFENEN TEGEN" ST. MARTINUS. ZIJ GAAN D O Q*R. ïï^^TOCH^^ÖÖE ,OP_6+l MAART WEPJ3EN ALLE WEDSTRIJDENJFGSU^T^ PROGRAMMA. ZATERDAG, 13 MAART: 14cOOuur ZeeWgia-AEC(lO)AFC 2 - vrij. H.OOuur AFC 3-NDSM 3 (21) 9e Y 12 OOuur AFC 4-TIW 3 (41) 2e v,; l6.30uur KHFC-APC(vet); PUPILLEN A; I2.00uur Bl.Wit-AJL- lloOOuur iiWV^A 2; ll0OOuur RAP 2-A 35 ll.OOuur Swift 3-A 4= ll.OOuur NSU'70 2-A 5. ll.OOuur A 6~Ahrends 35 ll.OQuur A 7~Slotervaart 3f ll.OOuur A 8-Aristos 5; lO.OGuur A 9- Neerlandia 3? A 10=vrij. PUPILLEN Bi lO.OOuur Swift~B l; lO.OOuur B 2—hrends 2. M2G£i™^ I4.3CW St.Martlnus-AEü(vr±endsch.) 12?00uur AFC 2~St Martinus 2(vriendsch J(i^C^ESSHEtTSAFC 3+4 vrijspelen onderling yriendsch,,; lO.OOuur TDW/Oentrum 2-AFC 5 (UlJ le v. j l2.OOu.ur Schinkelhaven 2-AFC 6 (,21/; 5 12«00uur Spartaan 5-AFC 7 (218) 2e v. s i4.3Ou.13x APO 8~DWV 6 (315) 2e v 14o30mir AFC Q-DCG 10 (321) 3e v. AFC IO=vrij6 lO.OOuur AFC 11-DVAV 5 (395) 2e V nim^.?!?1 S~ana^ 3-AM3 12 (432) 2e v JUNTOR^LAi A 1+3+4+5 zijn vrij. lO.OOuur AKI 2- OWO 2 (514) 4e-v, 5 12,00uur RKAV 2-^FC 6 (532) 2e v. JUNIOREN Bs B 2+6 zijn vrij Spartaan (6012e v.lO.OOuur WA 3--FC 3 (62?) 3e v. 10.0Cuur*AFC 4- NiC 3 (632; 3e v.$-lO.OOuur Volewijckers 5-^FC 5 (634) 4e v. JUNIOREN Cs C 2+3+6 ziin vrii 13,0Cto APC-Wilskracht (7O2) 3e v< 11.3 Omar AFC 4-CDW (732) 3e ~1 ïiToOuur AFC 5-TWM 2 (730.) 4e v.; ll615uur Germaan 4-^lPC 7 (741) 2e v. 14„30uur AFC 8-3KAVIC 6.(742) 4e v. 5 LIGGING TERKEINM; lO.OOuur AFC 9~DW 9 (743) ie v. Zeeburgia, Kruislaan b/h viaduct/ BI.Wit "Sloten" Sloterweg/ AWV "Riekerhaven" b/d Haa^p^ RAP, De Boelelaan/ Swift, Olympiaplein/ NSU'70 »De Schinkel" achter O.S. t/o Ijsclub/ i ot.Martmus Sportpark"Overburg" Amsterdamseweg 245, Amstelveen/ TDW/Centrum "Middenmeer" Kruislaan h/d Middenweg/ Schinkelhaven "Riekerhaven" b/d Haagweg/ De Spartaan"Eendracht" Oarn.Outshoornstraat/ Real Sranang "Ookmeer" Troelstralaan/ RKAV, Zwarteweg 122,Aalsmeer/ /VA, Jan van Galenstraat/ Volewijckers "Buiksloterbanne" Buiksloterdijk o/h Y/ De Germaan BESTUURSMEDEDELINGs "Eendracht" Corn.Outshoornstraat Als gevolg van een toegespitst verschil van inzicht tussen de spelers yan het Ie en 2e elftal, E.C., en bestuur enerzijds en de trainer van de selectie.-roep A, de Neer W. Hoeben, anderzijds, heeft het bestuur besloten de Neer Hoeben met onmiddellüke ingang op non-actief te stellen. Tot ons genoegen hebben wij de Heer G.J. van PUK bereid gevonden de training van de hoofdgroep tot het einde van het seizoen op zich te. nemen, In verband met het bovenstaande, zullen de selectiegrcepen van C B en A~junioren op de woensdag- en vrijdagavonden worden waargenomen door de Heer FRITS van KLINKEN. SOCIËTEITg Menu a.s. zondags Grape fruit cocktail - tournedos OF Cordon bleu - div. groenten - aard. appelmoes Plate service a f 6,~ coupe maison, 10 05

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 1