BM^S^iMrWh^^ 1L Lc0SCï'B*en! 1X-3CW ln de «9!» .E OPSLIK BOH^S^^ H0H, STUDENTEN; Zi^.(iie1mefen aanmerking te komen voor het Ned. Studenten XI,, kunnen zich schriftelijk opgeven hij de sekretaris van de N.S.V.B., Nr. N.J. Gianotten, p/a KETO, Verlengde Tolweg 6, Den Haag. Eet Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van do Keer J.H. NIJHUIS, in leven werkend lid der vereniging. Onze deelneming gaat uit naar de naaste familie. BRIDGEs Grote "BRIVE" 0p woensdag 10 februari a.s. Aanmelden bij G. STRUYS, tel. 65800. SOCIËTEIT: Menu a.Sc zondags Grapo fruit cocktail - Toumedos OF Wiener Schnitzel - Coupe maison Plate service» 6,~-f 10,—. "HET IS TIJD HET IS TIJD" WE GAAN. AAN HET WERK ALLEMAAL MET ELKAAR l LEDENLIJST; Adreswijzigingen:: RaBoonstoppel(wlp) In- de Wolken 246, Amstelveen R. Erie(wl) Wattstraat 6, Badhoevedorp C.B.J, Sierhuis (wl) Populierenlaan 339, Amstelveen .J.H, Westrik(don) Linnaeusstraat 17 ,M Amsterdam(06) J3 Weyel. (wl) Middenweg 187 Amsterdam(06 Afvoeren: W. llusers (jun) Bedankt s J.A.Bemard(don) j B# Yssenagger(don) R.W.M, Baten(wï) BE OPSTELLINGEN; AE^rBE_j?ARTA,Avrf J^Ouur^ Leiders C.Kerker. Grensrechters Chr. Schröder. AFSCHRIJVEN: "uiterlijk vrijdagavond tussen 6+7uur bij C.Kerker, tel, 023 - 24.22.92. S^_S (STEÜHT QL^SFEXg) S__0_S (STEUNT ONZE SPELERS) S 0 S (STEUNT ONZE SPELERS) De Germaan 2^AFC .5.. 12.0OUUT, Leider: R.Melsert', _.-T ]ILbs Boorlandor-Prins-A, de Vries, JJM-^u^C 4, I2n00uur. Leiders T.Nooy. Jttch-H,Geus-den. Braven^^^ Bruyn-v.Rijn-Reyn. RES: Ridderikhof-Slaap-de Boer. •ï™Z£^nto^^ Leider: S.van Gelder. Q AT,n /- z^rtepoorto-BisselkoencRES: Buisman^Iïielkema-A.v.d.Bor. Schinkelhaven 2-^iPC 6. l?.0(Wr Leiders II.Geusebroek. Be ^st-Claus^Iau^^ .TCntroTTTrTw RES° ±?.de vries-.!,Sandberg-Parson. üübUüllJVM: vrijdagavond tussen 7+8 uur bij T.Nocy, tel. 42.36.3/ NIET BESCHIKBAAR: Kat^Tak«Tolenaa.rs^ünor-.Bronwasser-de Kok-Dear^Lusebroek-De Jonge-Sehot, Be Spartaan 5-^\ffC 7, 12.00uur» Bijeen: 11.30uur De Spartaan. Knoopten Briid^psenberend^^ APO R nrv f 1- -^ t R°^ing; riES! 0ostr^SPrenger-v.ïïeesch. ^C^Ö-BW^^ Leiding: E,C0 Bijeen: 14,00mir AEC. v.Raalte-R.Bevingw^esz-Suj^^^^^^ Asses-Weyel. RES: R,Janssen-Ruhe~V0cking.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 2