iSLS*22^^~*ï=« m. *«li LEDENLIJST (Vervol Nieuwe ledens ,-g;s -2- M.A.Bosma(wlp) 5-6-62, Overtoom 548 Amsterdam(15J B0 Parson(wlp) 1-7-59? v.Boshuizenstraat 429, Amsterdam(ll) Rc.S,.,van Gelder(jun) 19-6-56, Stadionweg 56, Amsterdam(09) P„ Visser(don) St,Nicolaasstraat 51, hoek N.Z.Voorburgwal 97, A'Dam(Ol) J0 Snelleman(wl) v0Ostadestraat 128, Amsterdam(08) S3 Swart(jun) l6~-8~58, v.Nijenrodeweg'877 hs, Amsterdam(ll) M0van Zijst(wlp) 28-5-62, Bolestein 180, Amsterdam(ll) Weer opvoeren PftGeJ# de Vries(jun) 12-9-52, Minervalaan 8 hs, Amsterdam(O9) ,als llds J„H0Sandberg(wl) P*C.Hooftstraat 159, Amsterdam(07 Tot ballotage toegelaten 2 Adreswijz. Bedankt s R. Glijsteen(wlp) 17-7-61, KLareriburg 151, Amsterdam(l8) G.J.N.Wijnand(don) Anna van Burenlaan 14, Haarlem 0o Openneer(don) Pleinesiaan 17, Ben Helder D0R0Pimble(wl) 2e Nassaustraat 15 !M Amsterdam(l4) JftWildschut(wl) Pernés'traat. 28, Castricum J.Vellenga(wl)'"Martin van Geffenstraat 221, Amsterdam(l8) DfR„, EaJ? en Rc Vlessihg (wip., jun„, en don) Minervalaan 102, A»Bam(09) C„P0 de Smit(don) Anton Verheystraat 1, Amsterdam(09) H.P.Coeleman(wl) Frans Halsstraat 70 M Amsterdam(Q8) J.H.Mellegers(don) Olympiaplein 71 Amsterdam(09) B„van Wattingen(wl) Henr^Ronnerplein 22 hs Amsterdam(08) B0L, Hurwits(wl) Eleanora Rooseveltlaan 58, Amstelveen C, Kerker Jr0 (wl) Reg.nr, 5OO528261, Prinses Irenekamp"Piroc"Veldhoven (bij Eindhoven) P.C«Zilverberg(ïun)$ G.L.van Steenbeek.(wl) 5 Roosnek( jun)J.Bettelheim(wlp) S0H.Niemann(jun); P.G.MeJorna(jun)P.J.van Lieshout(don)E.L.Meyer(jun) Th,M8Reinders(jun); R»B.Hilhorst(jun)J-.G.Jacques(wl) Mrc H0ES van Renes se (don) 5 W.Vermeulen (don) ZATERDAG 15 en ZONDAG- 16 AUGUSTUS 197-0: 4e Twentse Ros toernooi, Enschede. Be volgende spelers worden iiitgenodigd zaterdag 15 augustus om 9.50uur cp het AFC-clubhuis aanwezig te' zijns P„v»d.Valk - N.KulkenS - J.Lonnee - H.Locnstljn B. Rachman - F.v.d.Bor - H, Cruyff - H, Lans - N. Leloux - J. Draisma - F. Laarhoven - F, Röhrig K. Gehring - J. Kemna - Wa Koppen - J. Bouwhuis 0 TENTJE^ zelfde als bij EJngeland-reis l A.S. DONDERDAGAVOND, Na training bespreking Bestuurskamer met bovengenoemde spelers. AFSCHRIJVINGEN BIJj C0 Kerker/ tel, 023 - 24*22.92 IN HET VERVOLG ELKE EERSTE DONDERDAGAVOND VAN BE MAAND NA AFLOOP VAN TRAINING BESPREKING MET BE GESELECTESRBE SPELERS, MEDEDELING AANGAANDE DE PUPILLENs 29 augustus?' ZW pupillen-toernooi voor ALLE A-pupillen Deelname aan dit'toernooi kan slechts plaats, vinden bij voldoende toezegging van vervoer door ouders, voor zowel de heen- als terugreis,» VERTREK AFCs pl.m. 9.15uur. VERTREK ZW; l6,30uur. De ouders der pupillen die zich hiervoor beschikbaar willen stellen, dienen zich in verbinding te stellen met de Heren A0 do Jonge(tel. 18.84.56) of P.Gehring(tel.73#18.65) op vrijdagavond, 14 augustus, tussen 7 en 9 uur. —o—o—o—o—o—o—o—o—

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1970 | | pagina 2