A.F.C-BULLETIN '.^rm Luiks laf, rerzc m REDAKTIE: J. L. van Dijk Verschijnt wekelijks - 6 november 1968, ^^^^^gm^JLi^^^Q, 54eJaargang-No-13- Ons lid, de Heer M.K. BAL, chef sportredactie van "Het Parool", heeft zich bereid n™f^ °2 C^UbaT°n,dT G?n causeriö te houden over zijn ervaringen en .indrukken bij de Olympische Spelen in Mexico, d Deze causerie zal aanvangen, maandag 11 november a.s, on 22.CCuur in ons clubhuis. Het late aanyangsuur is gekozen, teneinde de vele kommissies, die op maandagavond rriiu ^er^deren' ln .de gelegenheid te stellen eerst hun werkzaamheden te verrichten. k ^4 dQen eon jringencLberoej3 op de kommissies om de klok in de gaten te houden, zodat iedereen om 22.00uur kan luisteren naar de ongetwijfeld boeiende voordracht, die ons dan te wachten staat. JffiOfflAMMA 16 17 NOVliMHELt: Bestuur* Stormvogels-AFC; 3WT 2-ATC 2; AFC 3-Elinkwijk 4J LIC 4~De Volew. 4f De Volew.-^C(zat) UITSLAGEN 2+5 NöVEHBERs Ysselneervogels 2-AFC 2(zat). AFC-Kronhout 3-0; ,.FC 2-J3ESTO g 1-1; AFC(vet)-Quick(H) vet. 3-1. Alle overige wedstrijden werden afgelast. .FC-ZW 6-35 ATC 2-RCH 3 1-1DOG 3-^C 3 af g. j Swift 2-ATC 4 2-3. Alle overige wedstrijden werden afgelast. PROGRaAf-I. ZAEKüliG, 9 HOVM-IBjltg - - 15.00uur xJPC-ZOB'X^) le veld 14,00uur AFC 4-PS'65 2 (66) 2e veld ll.OGuur KBV(pups)-AFC(pups) ^CGiL'J-J^ ZCHIL,G, 1-Q NCVEl'SERs I4,30uur AFC-Zeeburgia(vriendsch# ll.COuur UW 3-APC 3 (119) lO.OOuur Germaan 4-AFC 6 (217) le veld AFC 8 vrij 12.00uur Aristos 3-AFC 10(316) le veld l4u3Cuur xJPC 12-0D0S 3 (414) 2e veld lO.OOuur aFC 14-ZSGÖ 9 (437) 2e veld JUHICfiEH A£ ÏÖ.OCuur WA-AFC (501) 3e veld 10..0Cuur AFC.3-Amstel.2 (53c) 3e veld JMÏQILEN Bs 12,00uur Aristos-AFC (602) 2e veld lO.OOuur Arsenal 2-AFC 3' (625) le veld •12.00UUT" AFC 5-ROlL.'2-3 4 (637) 2e vela JUNIOREN Cs 12.C0uur AFC 3-FVF 2 (-41) le veld 12.00uur AFC 5-Muiden 2 (80) 2e veld 15#0Cuur AFC(vet)-AïïBC<Ansterdann 3e veld 12.45uur AFC 2-DGG 2 (vriendsch. 12.0Guur NpC 3-AFC 5 (113). 2e veld lO.OOuur SNA 3-AFC 7 (218) le'veld 14,3Cuur NFC 4^iPC 9 (312) 2e veld lO.OOuur Rivalen 5-AFC 11 (317) le veld 12. C, uur RKAVIC 9-APC '13 (436) 5'e veld - 12.00uur AFC 2-JOS 2 (514)..3e ve,ld(res.shirts) 14.30uurAFC 4~St,Pancr. 3(53l)3e v.(res.shirts) IC.Cvuur AFC 2-St.Martinus (6l3>le v.(ros.shirts) 12.C0uur Uilskracht 4-AFC 4 (636) 3e veld UtOOuur i.FC 6-DJK 3 (639) 5e veld ü.3Cuur AFC-SLTO (645) le veld 10. G uur TWM-AFC 3 (663) le veld 12.00uur AFC 5-VD0 3 (670) 5e veld LIGGING TEEREIttEïïi 13.15uur, AFC 2-DWS 3 (651). 2e ve,ld KXOOuur AFC 4-Schinkelhaven(666) 5e veld 12.00uur RGDAf23 .3-AFC 6 „(674) Ze veld Jun. C 7 en C 8 zijn vrij. :erhaven" b/d Ilaagweg/ IIW, terr. a/d Ilooge ;/eide, Utrecht/ HFC, Sportlaan a'veen/ Gernaan"Eendracht!< Corn.Outshoornstr./ SNA" Eendracht" Com.Outshoomstr./ Aristos (AKI 10) nei Sloten" Sloterweg/ Rivalen"Riekerhaven b/d Haagweg/ RKAVTC, Cranjebaan, verl.Gr.v. ^instererlaan, A'Veen/ WA, Jan v.Galehstr./ Aristos(Jun.B l) 2e veM Maccabi "Sloten" bioterweg/ Arsenal, De Hoelelaan/ Wilskracht "Middenneer" Kruislaan b/d I-ïiddenweV TWM "Voorland" Middenweg/ R0BA»23, Noorddannerweg, Bovenkerk/, aai HET BESTUUR geeft net leedwezen kennis van het overlijden van de Heer J.P. de ILAJT» m leven donateur der vereniging. Ons nedeleven gaat uit naar de naaste familie; Po Hausel (wl) Julianalaan 15, De Rijp (NH) Bf;v9 Wattingen(wl) Hercules straat 82 Amsterdam(09) 112 9 Le ie in 'HG, •"U.J- >-> v» -J-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1968 | | pagina 1