AF.C-BULLETIN m REDAKTIE: J. L. van Dijk Verschijnt wekelijks 28 augustus 1968, 34 e Jaargang - No, 3 I£S^ïi=l32G5A^_2=en_8_S5£T^3Ri OWO-AFC; Volendara 3-AFC 2; Victoria 2-AFC 3; Blauw Wit 3-AK! 4(l2.00uur): De Spartaan-AFC(zat); Ymuiden 2-APC 2(zat), UITSLAGEN 24 en 25 AUGUSTUS; SA ï^^ts^ Eos Toernoois AFC-Germanicus 0-0; AFC-HS3R 0-0; nFC-Sp.elub Ensch, 2-1; AFC-Vosto 0-0; AFC-ÏSC 1-0, TOERNOOI OW: AFC-0E1 0-0; De Müsschen<-AFC 0-2AFC-CW 0-0; AFC-LFC 2-0; kFC-RFC 0-0. RKAVIC JSUGPTa^lUOGI; Jun. A 2; DHU&FC 1-0; AFC-Victoria 1-1; Baronie-AFC 2-2; AFC~RKAVIC 0-3» AFC 6e plaats. Jun,_ B 1: JOS-AFC G-l; AFC-DHL 2-2; AFC-Quick 3-0; finalej. AFC-Baronie 2-1 .AKI Ie plaats. ^SiaJLii. AFC-RXAVIC 2-0; ASC-AFC 0-2; AFC-DHL 3-0; finale; AFC-Victoria 4-0, Ie plaats, AFC WINT MET 17 PONTEN JE V;:iRiiMIGII]GSSlIJS J i Z^gSïïAGli^^ AEC a-teams APC a-DEC a 1-0; AFC a-WA 1-2, AFC a 2e prijs, AFC b-team; AFC b-DEC "b 6-0; AFC b-Zeeburgia b 1-0, b Ie prijs. AFC WINT BE VERSNIGINGSÏMJS J11 ÏSïS^E QIQgALS .JUN.' A COMPETITIE: AFC Jun, Al - WA Jun. A 1 2-0, ÖWO Jun, C -J-AFC 3, 4~5; CV70 C 2-AFC C 2 3-0; ÖWO B 2-APC B 2 CV-10; CWO A 2-AFC A 3 AFC Zat.comb.-AFC Jun, A 1 0-2; - AFC Jun. A 1-AFC Jun, A en B comb. 7-0, 9~°* Deze officiële uitgave van de KNVB (als opvolgster van ;,De Sportkroniek"wordt ter kennis van de leden gebracht. Hiertoe liggen voldoende exemplaren van een extra-uitgave ter beschikking van de leden, AFHALEN in de bestuurskamer, MEUEEtaSLIWQ: nFT IS TEN STRENGSTE VERBODEN zich met fietsen en bromfietsen binnen de heldeen te begeven. Wij starten weer op zaterdag 7 september met een uitwedstrijd tegen Volewijckers om 12.Q0uur J BELANGRIJK l CQHDRIBUTIE CONTRIBUTIE Bij het vorige bulletin werd een contributiekaart ingesloten. Wij nemen aan dat U inmiddels op Fostgiro 24,10.02 of Gem.Giro A, 515 üw contributie hebt overgeschreven. Als U contant wilt betalen of een betalingsregeling wilt treffen, dan is dit mogelijk op zaterdag, ?1 augustus a.s». van 13.30 tot 15.30uur in ons clubgebouw bij de heer 0. van RIJ1T. IEDENLIJf ST: ieuwe ledens Tot ballotage toegelaten Bedenkt Kevr.ï. BUckert(don) Êoterdiepstraat 35 Ie, Amsterdam(lO) R.v.d.Ende(wlp) i4.ll.58, Rubensstraat 10, Amsterdam(0$) P.F.Mulder(wlp) 28.9.58, Dina Appeldoornstr. 7 A'dam(09) S.Il.iiinsbergen(don) ChurchilHaan 43 hs, A»dam(lC) J.v.d.Bosch(wlp) 4.IO.56, irans v. Kierisstr, 66 hs, A'dam(07) J.Koogenhout(wl); W.Ooink(juÉl); J.J-Diekema(jun)Ii,W, la Kaye(jun). -2- :/FG..'iN,o V/*AïïG.EBÏL':,G na de training op vrijdag 30 aug, en vrijdag 6 sept. op het Sportpark ''Goed Genoeg" worden de volgende C-junioren voor één maarïd geschorst-s A, van. DüINhCVEiT én G.W. :STRuTKSM. BILJARTEN: AFC - HBS, on vrijdag, 20 septembc m m 9 ■m °m m mm m lllllllllHIMII

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1968 | | pagina 1