A.KG.-BULLETIN 5 REDAKTIE: J. L. van Dijk Verschijnt wekelijks 29 mei 1968, ^^I^gang-No^l. Het Bestuur geeft met'.leedwezen kennis van het overlijden van de Heer V/IM BUCliERT, - in leven sekretaris van de jeugdcommissie onzer vereniging. Wij wensen Mevr. Bückert en haar kinderen alle sterkte in deze voor hen zo moeilijke tijden. ÏÏITSLxGi^T 19, 19, QmjS^meU ^zT^^rïtl ?Td •/±t A 5W^C A 3 °-75 APC A 4-St.Pancr. A 3 AEC B 5- ÏSWiA -,3' afgelast* Spartaan,/un./B.l^een prijs.' Spartaan. .Jun. Q,. 1 geen .ppijs. JMSz •-,. pupillen 7e prijs. EROGRAMA zondag, 2 juni a.s.- TOERNOOI R00DEMBultG( fierden) voor de Jun. AI en B 1. 0W0- (samen net A3C) voor de Jun. BI. MWUDAG, 3 JUK 1968(2e Pinksterdag): l4,0aiurs A.B.C. - SPAKEa fHOm'. PEItSQMLIAs --"--■■ Op 16 mei 1968 geborens BOB, zoon van de Heer en Mevrouw TONHY BEEKMAtf, Op 31 mei 1968 trouwens RCMIE FRBTS EN SLLY PIJPEN. Namens geheel AFC de ouders, alsmede het jonge paar van harte 'gefeliciteerd BESTUURSMEDEDELING AIGEMENE ISDENVERGABMIING, WCWSBAG^ 31.J0LI 1968.AMVANG: 20.0Ouur. Het Bestuur deelt mede, dat er de navolgende vacature 's zijns Elftalcommissie As "twee vacature's. Elftalcommissie Cs éé"n vacature. Elftalcomm.^D(zaterdag) twee vacature's. Enquête commissies Toto commissie één vacature, één vacature. Candidaten dienen te worden gesteld door een, door tenminste 15 leden getekende voordracht, welke uiterlijk 15 juni bij de Ie sekretaris moet zijn ingfdiend, vergezeld van een verklaring der candidaten, waarin zij zich bereid verklaren een eventuele benoeming teaanvaarden. ..vergaren een xx x x x x XX X X X X XXXXX X XX X--X X~X XX X X ZATERDAG X X X X MET DE DlSC-JOCIOUr KEES HERMANS. X X SOUL - R B BEAT OP GOED GENOEG BRIVE-BT DISCOBAR 1 JUHI a.s. AANVANG: 20,00uur. TOEGANG: 1.50. X X X X X X X X XXXXXXXXXXXXX XXXXX. XX X X X X X X ~2- WAM3DRAG na de training op. vrijdag 30 aug. en vrijdag 6 sePt. op het Sportpark >ed Genoeg» worden de volgende C~junioren voor één maahd geschorst-s BILJARTEN: -. van. DUINHOVEN én G.W. :STRuTICSM# APC - HBS, o-p vrijdag, 20 septe ,a,s. m "ffif -^P1

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1968 | | pagina 1