1 -2 TENNIS; Velen van IJ maakten gebruik van het enquête-formulier inzake de aanleg van tennisbanen MP APC. HET AANTAL- REACTIES IS ECHTER LANG NIET VOLDOENDE. We sluiten daarom wederom een formulier hierbij in. VUL D I T-I N LEDENLIJST; Nieuwe leden: H.A, Smit (don) Albertus Magnushof 8, Amsterdam(l6) G.F.H. Gischler (don) Kierkegaardstraat 6, Amsterdam(l6) Adreswijzigingen; J.J.M. Bollen(wl) Albert Cuypstraat 119 111e, Amsterdam(08) A, Reddering (wl) Noordhollandstraat 8, Amsterdam(ll) R.A. Quint (wl) Jan Prinsstraat 94, Weesp (per 1/3/'68) Bedankt; G. Heyn (don), G.H.J.Bossink (jun) OPSTELLINGEN: AG He: AP NI zw; Spartaan 2~;,FC 2, 12.00uur. Leider; C. Kerker. 10,30uur bespreking AFC clubhuis. ll.OOuur vertrek met auto's. P.v.d. Valk, T.v.Straaten, Loonstijn, Bouman, Cruyff, v. West, Seunke, Bouwhuis, Gehring, Slaap, Theeboom. RES; D.Landsaat, E. de Boer, P. Jüch, ju: Ag Ee: APC 3-BCG 2, 12.00uur. Leider: P.Meyer. Plantinga, H.Geus, R.Minor, Leloux, v. Wattingen, Berrier, Laarhoven, Ridderikhof, Loman, Prins, P.Vellenga. RES: H.Slaap, Coeleman, Mul. VRIENDSCHAPPELIJK Uithoorn 1-AFC 1. Zaterdagavond, 10 februari, 19.00uur: Leider: EaG; Tertrek met auto's van APC om 17.30uur, Ar v„ Ko JU DW Bo; We, AF RE Kuikens, Huisman, Lonnee, v. Til, Tak, Braisma, v.d. Bor, Kemna, Lans, Bollen, Velleman. RES: R.Prie, P.Kat, P.v.d. Valk. AGS/Olympus 2-AFC 6, 143Duur0 LeidingE.C. Hesseling, Claus, Nesenberend, Peppinck, Beuke, J.Vellenga, Pen, Zwartepoorte, Isik, Beckers, J.Luys. RES: Rohling, Oostra, R.W.Smit. AFSCHRIJVEN: vóór vrijdagavond 20.00uur bij R.Melsert, tel. 12.28.02. TIW 3-AEC 10, lO.OOuur. Leiding: E.C. Bijeen: 9.30uur TIW. Mijzen, J.Bosma, Kroon, Geusebroek, de Wijs, J.Koster, Hendriks, Boele, Bins, J.ten Kate, G.Bosma. RES: Clewits, Hoonakker, de Kok. Swift 7-APC 14, 12.00uur. Bijeen: ll,30uur Swift. Adriaansz, Hastman, Nesenberend, Sprenger, Visser, Been, Jongen, Muller, Deken, v.d.Breggen, Posth, de Boer. RES: Wagenaar, ve Wesel, Nieman. AFSCHRIJVEN: vrijdag a.s. tussen 7-8uur bij M.Koster, tel. 42.15.66. ZWARTE LIJST: Be volgende spelers worden voor HET MATST in de gelegenheid gesteld hun boete ad 5.~~ te voldoen: AARSM; CLAUS; SCHEPPERS,- PRITZSCHE en ZIEGELER, Indien niet binnen veertien dagen overgemaakt op gemeente giro A. 515, t.n.i T 2e Penningmeester APC, loopt men de kans dit seizoen niet meer opgesteld te worden. ZATSRDAGVOETBALs. WOP-AFC, 15.45uur. Leider: H.Loonstijn. Bijeen: 14.30uur APC. Vogel, A,Reddering, B.v.d.Bergh, Hoogendoorn, d'Ollyslager, P.Meyer, Brouwer, Schot, Rooze, Dukker, Drs. R.Duis. RES: Milner, Pull. AFC 2-Ymuiden 2, 15.00uur. Leider: W.Adriaansz. Bijeen: 14.30uur k.k. Rayer, v.d. Hurk, Be Wever, C.Smit, Loonstijn, Boom, Baarschers, G.Smit, H.v.d.Bergh, Böhne, Jobse. RES: Piepersf v.d. Heydt, Peeters. AFC 4~BWA 3, 12.00uur. Bijeen: 'll.30uur k.k. Molenaar, Bosch, v.Manen, Vildeboer, v.Steenbeek, „rnoldus, Bijl, Oetelmans, de Jong, Leensma, Heynen. RES: Stroker, Griep. TI Ym He; AP Êi Mi AF RE JU Sw JO v. Hu 3e elftal enz. Z.O.Z. -3- AF Pr v. Ah J. AP Ke Wa AF EmwBSSBÊËÊBBm 1 Vo V. IMH mtmm

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1968 | | pagina 2