I 'I1 i :i d tl it hit Ml' 1 - 2 - STOP HET hele seizoen een kanon in je schoen: Volendam 3-AEC 2, 12.00u, LeiderR, Leeser. Vertrek van AEC-clubhuis met auto's cm 10.30uur. Jüch, Minor, Tak,Hoogendoorn, Lans, Seunke, den Braven, Ridderikhof de Waal, Kraaipoel, Velleman. RES: Beekman, Landsaat, Los, AEC g-PVAV 2, 12.OOu. LeiderA Plantinga, Luonstijn, Coeleman v.d. Valk. Leïoux, Tromp, Mars, Bouwhuis, Gehrir A6» Peper, Loman, Theeboom. RES: Schoorl, J.G-eus. AFSCHRIJVENvóór a.s. vrijdagavond 8 uur bij C. Kerker, tel. 72.06.85, ARC 5-DJK 2, 12.00u. LeiderT. Nooy. Zimmermann, R.de Boer, Nêsenberend, Verhoeven, E. Böhne, Mathijse, Peereboom, Haubrich, Prins, Hausel, Reddering. J. ten Kate. RES Lacroix, Eesseling, St. Pancratius 3-AEC o 12.00u. Leider: R.Melsert. Pas, R.W.Smit, Spaander, J.Vellenga, ZiegeIer Obladen, Hielkema', Oud, Groenenboom, Leonhard, v.Waesberge, Weyel. RES: v,Bronswijk, v/ielinga, AEC 7-Eland 3, 14.00u. LeiderP.van Ruyven. ïïesseling, Bosma, de Wever, den Baas, Leloux, v.d. Geest, Keunen, Boegheirn, R.Roosenschoon, Oostra, Groen. RES: Siliakus, Goedkoop, v.Baak, Schellingw.3-AEC 8, 12.00u. Bijeen: ll.OOu Wolkenkrabber. Reekers, Susan, v.Hattem, Rustenburg, R.Roosenschoon, Koster, Ikelaar, Geusebroek, Küppers, Piepers, Rohling. RES: v.d. HeideConijn, E.Kramer. AFSCHRIJVENvoor vrijdagavond 8 uur bij dhr.R.Melsert, tel. 13.67,49. Ver AEC NIET BESCHIKBAAR: W.Amesz, W.Böhne, Bik, ten Scliröder, v.d. Linde, A.Meyer, Baarschers, Eype JKramerLangeveld SNA 5-AEC 10, lO.OOu. LeiderF. Spoel. Bijeen: 9.30u. SNA. Mijzen, Clasie, ten Brink, de Vries, Oostmeyer, Fritsche, de Boer, Parra, Böggernan, Heinen, Janus. RES: Ringe, Hoonakker, Wen, TOB 3-AFC 1112.00u. Bijeen11 uur voor Peeck Cl oppenburg, Bam. Kamm, Truyens, H. ten Kate, J. Beving, Somberg, Polak, v.d. Valk Jr. Mulder, Briede V X oster, Bosma, AEC 12-RCM 2. 12.00u. Leider AdriaanszAarseWiggemanse Posth. de Boer, Margadant, v.Caspel, RES: Vocking, de Kok, J.v.Bijke. J.Stokvis. Bijeen: 11.30u AEC. Spren :er, R'.Beving, Been, W.Stokvis, v.Heesch, Boegheirn. RES: Rayer, Scheffers, AEC 13-Blauv/e Vogels 3, 14.00u. LeiderJ,Stokvis, Bijeen13.30u AEC. Mud, Zoon, Brand, v.Poorten, I.Galavazi, J. Galavazi, A.de Jong, v. Bijk, H. Groot, v.Wesel, itenvert. RES R.de Jong, v.Oort, Nesenberend, AFSCHRIJVEN: vrijdagavond 7-8uur bij dhr. E. Spoel, tel. 72.99.16. NIET BESCHIKBAAR: Boele, Akkersdijk, Conitzer, Con, Hurwits, Nolte, Coutcn, Schmeink, Verwijs, Wit, v.Buuren, v.Oostveen, Smit. ZATERDAG_j_ 12 februari: AFC-Nedlloyd15.45u. LeidingE.C. Bijeen: 15.00u AEC. Briede, Joling, v.d. Hurk, B.v.d. Bergh, A.Reddering, C.Smit, C.Bouwens, R.Dukker, H.v.d. Bergh, J.Bouwens, G.Smit. RE'S: v.Niehoff, Sinot,Merkeltal STOP IIET HELE SEIZOEN EEN KANON IN JE SCHOEN, l'i -3- STOP 'tHELESEIZOEN E EN KANON IN JE SCHOL j," J~ JA. U UJ.1 1L ft t W ft J

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1966 | | pagina 2