i jBLwzilSf"1 (jan) 5"2"47' 35 He ADam (l7) L_?L!LL.lLJL5._:L2g2_:!LL._E.»E K 0ÏÏ IN JE sc n •f! l 11 iA .'/J 14] Jf'jj h li* J i TE KOOP: Een paar voetbalschoenen, maat.37/38. Tel. 72.62.48. Idem, merk "Hungaria"maat 44. f. 12.50. Tel. 42.06.66. SOCIËTEIT. De sociëteit zal op zondag, 5 december a.s. 17.00uur gesloten zijn. Zaterdag 25 december, le K=rstdag, de gehele dag gesloten. Zondag; 26 december, do gehele dag geopend. TERLORER. de Baan (del- 72.57.37) heeft in de kleedkamer zijn-trainingsbroek verloren. Er staat geen merk in, maar de knie is "gestopt". De vinder belle bovenstaan nummer. C01TTRIBTITIE. Voordat wordt overgegaan tot het- aanschrijven van hten, die tot op heden' verzuimden hun contributie of -donatie I965/I966 te- betalen, doen de penningmeesters nog een d^tste_beroe£ op de vergeetachtigenBespaar ons veel extra werk en hoge f8?6?' P0STGIR°! 24-10.02, of GEM.GIROnA.515, t.n.v. 2e Penningmeester AJ?C, Amstelveen. BILJARTER. Vrijdag, 26 november thuis tegen UW. -Spelers SVP verzamelen om 19.30uur Aanvang 20.00uur. Supporters van harte welkom. LEDENLIJST. ffiëHgg.. leden; W.C.B. van Rooy (don) Joh.Verhulststr, 127, A'Dam (07); aAAi"berh3 Sr(don) 2e Helmersstr. 2.7 11e, A'Dam (13) 5 E.A.Alberts Jr. (wlp)l:- mj.J R.M.Ph, Luiks (jun) 25-4-53, Ouddiemerlaan 23 Piemen; M.G.H. de Boer (den; ïSti>aat A/I)ain H'Y' Kuye3n (wlp) 4-11-55? Avogadrostr. 7 hs A' Da J' Parra (wl) P/a Earn. L.Lap, Lomanstraat 45 A'Dam 075 C.M.C.v. Haren. 415 A'Bam (U); H'WeEter (4°n) I3SGl8traat 6 A'lam(lO). P.G. Scheffers "(don) Middenweg 239 H? A'Dam (06) j L. en F. P. Schaaphok (jun. en wip' uebumuslaan 104, Deventer. BEDANKT L. f/ekx (wl) AFVOEREN: L.C.M.de Bruin, A. Deggelen en G.van Dijken, (allen don). N I N J S_ S C H 0 E R ilQff-AFCh^ -i-4OOu. Bijeen 13OÜu in kleedkamer. Leiders dhr, C. Kerker. Kuikens, Huisman,--Lonneev. Til, Boskamp, Draioma',~V.d. Bor, Röhrig, Duis, Kemna, Brouwer. RES: Hoogendoorn, Kat, v.d. Valk. Grensrechter; M. Duinker. p a,r taark AL?. 12. OOu. Bijeen 11.30u in kleedkamer. Leiders dhr. iL. De Bruyne, Minor, Tak, den Braven, Lans, Seunke, HannemafFrïeKraaipoel, De Waal, Teileman. RESs Landsaat, Schoor! I317L_2-AFC 3. 12.30u. Leiders A.v.d. Valk. Plantinga, Loonstijn, Coeleman, Leloux,. Tromp, Mars, Bouwhuis, Gehring.' Peper, Bos, Theeboom. RES-: (res.A l) Slaap, Buys AJAQ4üQiUlJLz. 14* 00'u. Leider s dhr. R, Leeser, Juch, JGeusLandsaat, Meyer, Schoorl, Mathijsse, Ridderikhof, Leonhard, Schot. Beekman, Boom, RES: Schaaphok, Reyssel, D.Rustenburg. RIET BESCHIKBAARv, Straaten, Loman, Los. AFSCHRIJVERs vóór a.s. vrijdagavond 8 uur bij C, STOP HET HELE 3EIZ.0EW EER E 4 r n w tw tip SCHOER Leeser, Kerker, tel. 72.06.85. mm-JÊF™ ^ivieevrijB vetll J t woraeri geneven* A.F.C.-e'rs kom naar Goed Genoeg er^houd ?lP8r Jafr een mannelijk persoon introduc. Bij onvoldoende belangstelling Jenwïi 26 -excdusifv'e BEATdub exclusief te stoppen. KOM ZATERDAG a.s. BERT Jh]£Z JmeterJ6^ 0626 BEATAV°NDEN oLXFTERS grootser dan ooit TOTO Rr .2! ^s^ondag drie in één (extra kans) SPEEL MEE VOOR DE A.F.C. WÊÊÊÊm tl .1 'IS Ui 1 ut:j

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1965 | | pagina 2