Sedaktie: J.L.van Dijk HEI1 >J?C E U I L S 1 -i. - verschijnt wekelijks - 31e Jaargang nr.11, 6.10.65. BELANGRIJK BERICHT Familieswaarvan meerdere, gezinsleden lid van ARC zijn en die toch^prijs stellen op meerdere "bulletins", dienen dit uitsluitend schriftelijk op te geven aan de le secretaris en wel v8ór zaterdag, 9 oktober a.s Alle overige families zullsn voortaan één bulletin ontvangen. Programma 16 en 17 oktober: JFg-ïïW (11 uur! ARC 2-Volendam 3; ARC ZAT)-Purmersteyn. 'Uitslagen zaterdag 2 oktober: ÏKPZwaluwen '30. 1-1; ADM 3-ARC 2, 3-4; DB 2-ARC 3, 1-6; ARC-Heraules Tet., 2-1: NRC-ARC (pup), 1-3. Uitslagen zondag 3 oktober: Purmersteyn-ARC4-2; ARC 2-Volew. 3? 5-2, W. gr. meer 3-ARC 3, 2—9 AFC 4-ZRC" 42-3; Volew.5-ARC 5, n.d.; ARC 6-Germaan 2, 2-1; RKAVIC 5-ARC 7 2-2; ARC 3-SMC 3, 2-2; ARC 9-St.Pancr. 5, 4-1; R'omb. 2-ARC 10, 8-0, AFC 11-TOB 3, 4-0; BI.Vogels 4-ARC 12, 2-5; ARC 13-Rapiditas 6, 2-4- JUNIOREN A. ARC-R.Wit A, 5-1; ARC 2-Aalsmeer, 6-1; Tavenu-ARC 3, 4-2; EKAVÏC 5-ARC 4, 3-4; ARC 5-NEA 3, 16-1 ARC 6-S1.Vaart 2, 10-0; AFC' 7-Aristo-s 8, 10-2. JUNI 0 RED B. DC G—ARC1-2; Uithoorn-ARC 2, 5-0; Rap-ARC 3, 2-2; Aalsmeer 3-ARC 4, 0-5; DCG 10-ARC 6, 4-0. PROGRAMMA ZATERDAG 9 OKTOBER: ÜTÜOu Marken-ARC 14.00u ARC 2-0SD0 3, 16, 2e v. 14.00u ARC 3-KBV 2, 13, 1c v. 15-.00u ARC-PW Vet., 3e v. IJ.OOu St.Pancratius-ARC (pup). PROGRAMMA ZONDAG 10 OKTOBER: 14.30u Quick(A)-ARC (Erewedstrijd11.30u Elickwijk 3-ARC 2 12,0Ou ARC 3-ASV Arsenal 2 14.30u ARC 5-VDO 2, 111, le v. 12,0Ou Energia 2-ARC 6, 113, le v. 14.30u ARC' 7-Swift 3, 214, 2e v, lO.OOu AS VA 5-ARC 8, 320, le v. 12.00u TOG 5-ARC 9, 314. 12.00u ARC 10-DJK 3, 316, 2e v. 14.00u DEVO '58 4-ARC 11, 416. 4.30u ARC 12-SNA 6, 417, 3e v. JUNIOREN A. 14.30U St.Mart.-ARC 2, 513, 2e v. 12.00u ARC 3-Swift, 531, 3e v. 14.30u ARC 4-RAP 2, 532, 4e v. 14.30u Unity 2-ARC 5, 533, 2e v. lO.OOu SLTO 2-ARC 6, 534, 2e v. lO.OOu ASV Arsenal 4-ARC 7, 542. JUNIOREN B. 10., O Ou ZEO-AEC601, 10.30u ARC 2-NRC 2, 629, le v. 12,00u ARC 3-Aalsmeer 2, 630, 4e v. 10.30u ARC 4-NRC 3, 633, 4e v. 10.3Ou ARC 6-D.WG 5, 652., 2e v.. 10.30u ARC 7-Bl.Wit 8, 657, 3e v. 13.15u RKAV 2-ARC 8, 658, le v. LIGGING TERREINENStPahcratiusLindberghstrBadhoeved irp larken: ZeereiderspadMarken. Quick(A); Dorresteinseweg, Amersfoort. Elickwijk: Jan van Zutphenlaan, Utrecht-N. Energia: Nw, Hemweg(voorbij Elèctr.CentraleASVA: Middenmeerveld 2,'Kruislaan b/d Middenweg. TOG: Kruislaan. DEV0'58: "Ookmeer", ve;d 23, Troelstralaan. St.Martinus: "Overburg" Amsterdamseweg Amstelveen. Unity: AMVJ-Sportpark i.h. Amsterdamse Bos. SLTO: "Ookmeer", ,ve;d 10, Troelstralaan. ASV Arsenal: 4e-veld ARC. ZRCWestzanerdijk, Zaandam. RKAV, Zwartewég 122, Aalsmeer. E.H.B.O. Het is dringend noodzakelijk, dat er- gedurende de week-ends EHBO op onze velden aanwezig 'is. Het is practisch uitgesloten EHBO-ers te vinden, welke tijdens het week-end dienst willen doen. Wij doen thans een dringend beroep op onze leden om' zelf een EHBO-curs.us te gaan volgen (handig en. verstandig) Hoe meer hoe liever, zodat men bij toerbeurt de week-ends (of alleen zaterdag of alleen zondag) de vereniging van dienst kan zijn. De cursus begint maandag, 11 oktober a.s. en omvat 26 lessen van 2 uur (8-10 uur op maandag in het Chr.lyceum, de Cuserstraat, BuitenveldertDe kosten hieraan verbonden bedragen f, 50.waarvan de vereniging een deel zal dragen. Aanmeldingen gaarne bij de le secr, of rechtstreeks bij de EHBO, Afd. Buitenveldert. Telefoon: 42.21,84. Jüch, Minor, Tak, den Braven, Lans, Seunke, Hannema, Frie, Kraaipoel, de V/aal, Velleman. RES; Mars, P.v.d. Valk, STOP HET HELE SEIZOEN EEN KANON IN JE SCHOEN!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1965 | | pagina 1