het Jfk IF- 'G bulletin rrT^r^rtT^7"leeaWeZBn kennis van het overlijden van de heer n off, d, 821 ee- ge- rste niet n, ke- en- oet- en en everl dien de zit- zon- oto- r- van 1- riaat van i za an p Taarffanfi Nr. 6-1 september 1965j ^;tie:J.L.van Dijk- verschijnt wekelijks - 31e Jaaj^_g Joh.Meijer Sr., in leven jer'"n8naaste familie. 0nze deelneming gaat uit naar mevr.neijei - APO (Zat) 'J it.slagen J^er dag. i Saugus tus: di 0-4 AFC - SDW 3-1 SpW-TournooiAFC - WA - 5-0 /_f^ ^riandia 2 - AFC 2 1-5 1?C 2 SDW 2 0-0/ A.F.C. wint 1e priDs. lled.lloyd 2 - AFC Comb =11-3 UitslaSDW 0-0 AFC wint n.s. Tournooi "De Spartaan Prijs. AFC - De Spartaan 1-4. A.t.o. wx. PROGRAMMA ïf SEPTEMBERApc Hercules, 2e veld AROL-tournooi 12.0U ip. o Zeehurgia,1e veld 1P5O 5*45 Robur Yelocitas - DWV, e veld I n'.OO De Spartaan - KHFC1e veld 16.00uur APO - PSZ .(Zat)2e veld U.30uur AFC Vet. - SVA, 3e veld. PROGRAMMA ZONDAG 5 SEPTEMBER finale> 2e veld AROL-tournooi 11.oo - k. g halve finales 1e veld I n.30 P A U Z E 14.30 - 16.15 Finale. 12OOuur Swift - APC.Comh. - Terrein Olympiaplei Aanvoerders_vS_heLaf£i_geiï2®5M-MÏ-i;U-ï-ïA-A---- verboden Yiir de óp last van de Gemeente Amsterdam lihet strey^^,,,--—bode„ wedstrijd op de doelen in te te gebruiken. Be captains en de U de "orioketM°n?woordel?jk voor de naleving van deze verordeningen, leiders zijn verantwoordelijk v achtergebleven. GEVONBEH: Ha de trip "aar,Eotï®^ Spijkers, Overtoom 373. Terug te halen bij Garage Spijkers, Olympisch Staflid, HEBEElAro-jWITSERBAro Zondag olet.ok.ei- a^Athontribune ƒ.32,50 Prijzen der plaatsen: |-trihune_/ 5 Zijvakjl^.7 SO^taanpl.^,-- Aanvragen om I1!5"1"22i.' de 1e sekretaris, VOOR 8 SEPT.a.s.^ PERS OH ALIA: BESTUBRS«EDEMim| genoodzaakt wegens drukke werkzaamheden zijn - - "e van onze jeugd y®rric^* n heer H.D.Scheepstra. Het Bestuur stelt candidaat de neer n. |tinnaiiUHK xn nex unr.Lyceum, de Ouserstraat, ff SuitenveldertDe kosten hieraan verbonden bedragen f. 50.--, wa. de vereniging een deel zal dragen. Aanmeldingen gaarne bij de Je of rechtstreeks bij de EHBO, AfdBuitenveldertTelefoons 42.; waarvan le secr, ,21.84. me oduc.' Jüch", Minor, Tak, den Braven, Lans, Seunke, Hannema, Frie, Knaaipoel, de Waal, Velleman. RESs Mars, P.v.d. Valk. STOP HET HELE SE I_Z_0 E_N__E_E_N__K_ A_H_0_N__I_N__J_E__S_C_H_0_E_N_j_ 9 O M - w w. W W- WW W- a o-u# uUOUVwX

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1965 | | pagina 1