n 3SS™ ----- f q r, r 9 I |§§Sra=a_2§|gd|| B 9 3 Het Bestuur geeft met leedwezen kennis ran het overlijden van de heer TWnrkum, inleven lid der vereniging. Onze deelname gaat uit naar de naaste familie. OOKTRIBUTIE Denkt u er aan om uw jHHHVdoLeH^LgSelste? vah TTem'.TITÏVT7515 en Postgiro 241002 oeident^n.v.^ hr-v.Eljn a.s. zater- fag 29* augustus! sPting^ fe* socldteit om uw geld in ontvangst te kun- SH=28augustus-. KEDLLOYD-AFC (Zat) KEDLLOYD 3-APC Comh I I irïïP (Vam-npnl-AEC (Erewedstri3d) SRIPT 2-All lom üirefi'wedstrijden^De Spartaan voor 5et 6e en 7e elftal. Programma 6 september; AROL Bekertpurnooi w-v- 6 september: AEG (Zat)-Zandvoortmeeuwen. Prnvremma 13septembers De |partaan-AEO ^-DWS5^ AFWEZIG: de _1e afwezig. Waarnemer: A.J.Bos vetaris is van ctu.^» UVH,. H Ai Bunsenstraat 38 Telefoon 74.11.0 t 5ö i'eieiuuii it. 99or- "•wy, maat 39 - Telefoon 02964- 1228b TE KOOTVoetbalschoenen z.g.a.n. ma 3y c-iibprnberg PERSODATjIAOP onlfLrtelïjke gelukwensen: K.K.C.-A.F.C. (Thiendsohappelijk) 30/8^64 Hoogendoorn, Vlietman, kuikens, v.STraaten, Lonnee, Draisma, v.Wattingen.de Bruyne. SSC?Kerker. Vertrekt vanaf wolkenkrahher 1030 autohus SWIFT _Com5_-A|0 Coin.12 E1(iderikhofG.Bos, Hooze, RES ZlSkergePlantingaF .Reddering Afschrijvingen vódr a.s.vrijdagavond 8 uur hij O.Kerker, Tel.72.06.85 - n oq Qlimiqtlls 1964 VRIENDSCHAPPELIJK Zaterdag Elftallen29 augustus iy 4 -nünoar,- H.30u 6Huur Terrein Olympiaplein Bijeeni v. Maan en, v.d.Hurk, Jeensma, Nooy v.Soomeren, G.Smit, R.Lukker, Bergh, H.v.d.Bergh. o Huur Terrein Olympiaplein Bl^en; HO v.dSmagtC.Smit, Akkerman, Sinot, v.d.Wi A-rnoldus Perton, Melsert, Biederiks, Bij Kefkens?'rES?voor beide elft Eerheek,v.d.Zeijet Leiding: E.C. Afschrijven vrijdag 19-20uur Telefoon 7 .88. - S.N.L.I - A.P.O.Comb S.N.L.III - A.E.C.Comb, Verloren: Te koop". i 1QQQ/L1 verloor op 21/11 zijn linker voetbal Gijs Jager gelieve contact op te nemen, schoen, maat 3o. De ao/T (tel 799830) heeft 2 paar voetbal- Rob EroVolkerakstraat 40/1 Hel-H^o 1 schoenen te koop. Pesp.maat 37 en 38. Rps-trmrrsmededelings Vanaf a:2° verdere mededelingen bij de op teerden pupillen training zijn. Zie vooi vex stellingen. zorLdag een ongeluk overkomen. 13 Onze trainer, de hr.G.van j ee^ Sp0edig herstel toe. Zijn taak wensen hëm van ])e ers WOrden overgenomen, waarvoor wij zal tijdelijk door de hr.K.uienexö gm 1 i -i n n. -P4- rf Al vrmioi Opl PY1 o LeiQing: n.w. muwnnj-— r n Terrein Hedlloyd "Swift", Olympiaplein.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1964 | | pagina 1