I 0 10:08 Z tïïcTrZV' le v- 12:00 Z iP& is JH 1 "n 'Bestuur U '0.30 W-iii: HET A.P.C, - B ledactie J.L. van Dijk. No, 2. 31 juli 1962» U_L L E T I N 2. a, Ingevolge besluit van de Algemene tfVergadering van 22 juni j.l» werd het Bestuur en de verschillende commissies ste- als volgt samengesteld; Voorzitter; G»H.H» Kappelhcf Secretaris; J»L» van Dijk Penningmeester; J» Hurwits Vice-Voorzitter; J»Tj» Steensma 2e Secretaris; A» van Soomeren 2e Penningmeester; H»0» van Rijn Comm. van Mat»; G.H. Eiserman Commissarissen; A.J. Bos en H.W. van Teunenbroek. ck L II] )1; >3 II A )E ÏEN, Elftalcommissie A C» Kerkers, A. v.d. Valk en Th» van Embden. Elftalcommissie B. J. Meyer Jr., L.N. Kalsbeek, H.L. Schooneveldt en C, van Peperzeel. j/LlltaR commissie 0. (Jeugdcommissie) Voorzitter; H.W, van Teunenbroek Secretaris; W. B.ückert de Bie Jzn., N. Kalsbeek, Leden; Joh B.J PV aal N, Slaap, H.J, Stutje, Enquêtecommissie C.A. Quint, V. v.d. Marei, T. ten Oosten, H. Pielage, H Timmerman, Leloux, P. v.d» Velden Erdbrink en N, Kas- en Archiefcommissie T» ten Oosten, A. v.d. Valk en A.Mets (leden)5 VL Brusse en A. Waayer (plv. Leden) Pers- en Propagandacommissie Voorzitter; J.Tj. Steensma Secretaris; H. de Bie Leden; 0„J„ v.d. Heul, L.S. Nijdam, C. van Peperzeel, J. Meyer en J. Hurwits (ambtshalve). Totocommissie Voorzitter; A.J. Bos Secretaris; R. Akkerman Leden; Joh. de 3ie Jzn., B, van Manen, J.P. Kohier, H. de Bie, G.A.Graanboom, Club av ond commi s s i e K. Nesenberend en G.T. Nijman. A.R.O.L.-Toernooi Op 26 augustus en 2 september a.s. wordt het AROL-bekertoernooi gehou den, Deelnemende verenigingen; Kon.H.P.O., DOG, HBS, de Spartaan, DWV, Zeeburgia, Robur Velocitas en AEC. HOUDT DEZE DATA VRIJ M i Personalia Geboren Paula Catharina dochter van de heer en mevrouw H. de Vijs (14/7) Ouders en dochter van harte gelukge wenst Getrouwd lï/7Jan van Soomeren en Tonny Mirck 11/7 Jan van der Made en Tilly Wilhelmus 4/7 Albert Schumacher en Theodora Bulten Alle jonge paren veel geluk en voorspoed. ZEER BELANGRIJK!jij» voor alle voetballers, die het afge lopen seizoen in de A.V.B.-elftallen uitkwamen (4e t/m 9e)om nu hun identiteitskaarten in te sturen naars fm l&g mei [y mei 14.00 APC - DOG 10.00 PokVo a 2,ü,—415, 3e v. Zeeburgia; KruielaanVd tunnel I ï.JJoys: Leeuwarderweg voorbi i D.w y Aminco: Sportpark Buitenreldert A.b.A: Pomunastraat o/h IJ I.V.A.: Jan van Galenstraat r I 1 V CL ai l/ü-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1962 | | pagina 1