Ad1 TIN Redactie s J0L0 van Dijk* J[o.,48. Alp;emene Vergadering De Jaarlijkse Algemene Vergadering zal op vrijdag 22 juni a.s, om 20,20 uur in ons Clubhuis gehouden worden» Het Bestuur stelt de leden er van in kennis9 dat er de navolgende vacatu res zijn s één functie in de elftalcommissie A°? één functie in de enquêtecommissies twee functies in de clubavondcommis sie, Candidaten dienen te worden gesteld door een door tenminste 15 leden ge tekende voordrachtj welke uiterlijk 16 juni a.s, bij de Ie Secretaris moet zijn ingediend9 vergezeld van een verklaring der candidaten, waar in zij zich bereid verklaren een eventuele benoeming te aanvaardenc Uitslagen donderdag 31 mei AFC 2 - DOT 3 DWV 4 -AFC 3 TDW 2 - AFC 3 Uitslagen 2 en juni JOS 2 - AFC 2 AFC 3 - RKAVIC 2 (beslissingswedstrijd) AFC 3 K A M I O'EN Zaterdagmiddag AFC - DOT AFC Combe - AFC Jun, Al 5 - 1 0 - 2 1 - 2 2 - 1 2 - 0 1 1 2 2 AFC 3 speelt promotiewedstrijden met Alkmaar 39 Alcmaria Victrix 2 en Volendam 4 om 3 plaatsen in de re serve 2e klasse K,N.V.B.. Programma 9 en 11 juni (2e Pinkster- dag)_ Zaterdag 9 juni. 19 o 00 AFC 3 - Volendam 4 Promotiecompetitie o 14 o 30 AFC Zat/- DWS/A, Zat. Maandag 11 juni (2e Pinksterdag) 12o00 Alcm.Victrix 2 - AFC 3 Promotiecompetitie o Woensdag 13 juni, AFC Jun. A4 - Rivalen A3y E-525, Ie Vo 5 juni 1962, Ligging terreinen Alcmaria Victrix; Gem.Sportpark9 Prins Bernhardlaan, Alkmaar, Programma_ Promotiewedstrijden AFC 3 Zaterdag 9 juni 1962 (7 uur) AFC 3 - Volend,4 (Alkm.3« - Alc.V.2) Maandag 11 juni 1962 (12 uur) Alcm0Vc2 - AFC 3 (Volend,4 - Alkm.3) Zaterdag 16 juni 1962 (7 uur) AFC 3 - Alkmaar 3 (Volend,4 - Alc.V.2) Zaterdag 23 juni 1962 (7 uur) Alkmaar 3 - AFC 3 (Alcm.V.2 - Volend4) Zaterdag 30 juni 1962. (7 uur) AFC 3 - Alkm.V.2 (Alkm.3 - Volend,4) Zaterdag 7 juli 1962 (7 uur) Volend. 4 - AFC 3 (Alcm.V.2 - Alkm-3) De volgende spelers zullen deel uit maken van het 3e elftal in de promo tiewedstrijden vVekx? Kuikens 9 Lonnee? Schrö'der? Bla,nkenstein9 VodOTiel? Biickert Draisma? Böhne? Den Dekker9 v,d. Moolen, Rooze? Broerseny Perton? Hannema? Lans, De training wordt met Ingang van donderdag 7 juni 1962 stopgezet. Alleen de genoemde spelers van het 3e elftal trainen door en wel op dinsdag en donderdagavond van 6,15 tot 8 uur. Elftalcommissie en. trainer rekenen op aller medewerking. Drie van de vier elftallen promoveren naar de reserve 2e klasse, DIT ZAL EN MOET GELUKKEN, Ledenlijst Nieuwe leden J.AoKikkert(wlp)25-5-52, Roerstraat 85II5 F 0HHaubrich(wl)v.T.v.Seroosk.weg 71 hs; AJvo traat enwlJ acvL ennep str 351 II J,M0Peeters(wl)Kinderdijkstr, 106 II5 N.J.S.Peeters(wlp)4-5-53?Kinderdijk- str, 106 II? -

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1962 | | pagina 1