He li S I A,FeC< -BULLETI N- 00 ied, Coül Je.L,van Diik* BESTUURSMEDEDELINGc Speciale Editie No, 31 A* 9 februari 1962 De Iet Bestuur,bestaande uit de vice- J, voorzitter, secretaris en. een coramis- J3aris,resp, de heren Steensma,van -'^ÜDijk en Bos,van mening,dat Art«8 yvan het Huishoudelijk Reglement naar >er ^zijn te weir: EE5STELIJKE BIJEENKOMST, Eerder genoemd Bestuur stelt zich voor,in aanwezigheid van de Ere- Leden,led en van Verdienste,Bestuur leden en de te benoemen Buiten- Leder, gedurende de in de stelt het volgende voor;; vordt toegepast Bestuursmededeling beschreven Ma ri v Gedurende het tijdvak van zaterdag ,24 februari yi2. te 18,00 uur tot' naTzondag 25 februari 1962 oa,03*00 uur worden benoemd tots Buitengewoon Lid van de A^ïVC», de s Uevr c Bes s emJan Luykens tr9A dama n Bosch,Apollolaan 9?A:dam $..•00 eren eker nlt, 3 er! 1 ev is en periode de navolgende agenda af te wikkelen? 1. Ontvangst van 18„00 uur tot 18,30 irur, 2« Praten en borrelen, 3 o Ca„ 20,15 uur aanvang van Diner-dansant 0 en, hof er r: EG MBM1 BIJ-ZOroERHEDSN, ïlSSiS-SSI^Sljeenkomst Barlton-Eotel,ingang VI- 4* Afscheid* Brusse,Europaplein 83?Afidamt a Cohen,Rooseveltlaan 3,A?danu van Dijk,Stadionkade 69^A?danu Elserman,v„Iev»Ser~weg22,A?dam, Eysvogel,Ccrverlaan 3,Bussum. Galavazi,R:Hartplein 7i?darr Eauber5Natteweg 23,Bergen, Oarlton-: +^ap holtzappelG.vdYeenstir 29Afdamu Hurwits,Tesselschadel«10,AeroHt. Aanvang der brieenkomst; Kap;, Blhof f3eethovenstr3A, Adam. ------»™-™---~ Mets, Stadionkade 106,Afdanu 18,00 uur plaatselüke tiid- van Nek.Soetendaal 126,A!dam« van Nigtevegt,Zoomstraat 8,Afdam Tenues van 0oy,Parnassusweg7,A?dams van Rijn,Pl*Laanhorn10,Alvl, Veen. Herens Avondkleding/donker costuum Scheepens,Mr0Re±3nstlaan5,A.veen^fi^ö. r rn van Soomeren^Nv^danmuPijk ;2E ^dniebc Uuo£tax±c Stallmann,Zonnesteinhof44,A.veen,Vervoer* Eigen gelegenheid, Steensma rv9 d*Helststr50Adam. Van ïeunenbroek,Holbeinstr 59 van leunenbroek, Goudes tem 9 WoudstraChurchilII aar. Wijnand Ridder laan 67 d Kosten^ PIra, \f> ras^ Het Bestuur voornoemd.machtigt ziel deze lijst voor of tijdens genoemd tijdvak uit te breiden met tijdig te zijner kennis gebrachte namen./ B3LA1 GPJJ. Gaarne 'vernemen wij vóór 21 febr, bericht var deelname of verhinde ring bij i JcL»van Dijk,Stadionkade 69,4idam- Eel,s 721935, 5SSÏ ALLER MEE, VOOR DE DJUSJHS, VOOR üZELx^ EN VOOR JuJ^Cr m« 23 ik -^^7^fc~**^^*=' 1? f! 1! tl 1! II V 1!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1962 | | pagina 1