--------------------jl. H L L N 5ëS§lEiiËi«J •kÏ!i..'I2ïï_5iik„ No6 .l5_§Hëïg£^g_.l961 zJ^liSE^^^ËL JL1. augustus 1_96_\ 1e dag ApR.OoL.-toernooi. Programma _JL JL^iltLember 1961 2e dag A.R.O.L.-toernooi. Aan de in het vorige bulletin gepubliceerde deelnemers dient Zeeburgia nog te morden toege voegd, ■P^sonalia Geborens JAN PETER zoon van de heer en mevrouw Bob de Boer. Namens geheel AEG onze hartelijke gelukwensen! Ne de r 1 and -(jKDui t si and ("ÖTympiödn Stadion; Aanvragen voor plaatsen voor bovengenoemde wedstrijd dienen vóór 22 augustus a.s, in het bezit te zijn van de heer H.W. van Teunenbroek? Gondestein 9? Amsterdam-Buitenveldert Telefoon? 42.08.P7 TOTO Prijzen? Eretribune Marathon Zijvakken Ie ring Zijvakken 2e ring Staanplaatsen il. 10.— Personaliao Geboren op 14 augustus? PABLO zoon van de heer en mevrouw van Klinken. Namens geheel APC onze hartelijke gelukwensenllil!!! Ledenlijst B.Susan (don), Grensstr. 1 hs, B.Fraenkel (jun) 16-4-48, Zwaluwstr22Badhoevedorp H.Konings (wip) 20-12-51, Aohillesstr. 75', B,E.Eenling (wl) 6-8-42, W.de - -^Zwijgerl. 374' C.v.Reenen (wip) 12-3-51, Meander 335Amstelveen. Mutatie L.Wekx van (wl) naar (bl). Bedankt R•Visser (jun) B.B.Kingsbergen (wl) «O-O-O-O- - NIEUWS lvi.i v zondag 20 augustus a,s, begint de voetbalpool weer te draaien, Be leden, die reeds een gele registratiekaart hebben ingevuld hebben deze^kaart thuisgezonden gekregen met de 2 eerste poolformulieren. Er zijn nog steeds talloze A.P.C.-erss die om een of andere reden hun gele kaart nog niet hebben ingevuld. Behoort U daar ook bij Zo, ja verbeter dan meteen Uw leven. Onze Toto-Commissie popelt er naar om a.s0 vrijdag weer met hun werkzaamheden te beginnen. Zorgt U ervoor, dat deze mensen hun hele vrijdagavond er aan moeten besteden, door zoveel mogelijk Uw familieleden en kennissen via A.B.C, in öe Toto te laten meespelen, VULT UU METEEN' UW G-ELE KAART OP W POOLEOBMU- LIER IN. A.E.C. VAART ER TOL BIJ EB UZELE HEBT WEKELIJKS EEN KANS OP EEN UITKERING UIT DE TOTO, -O-0-0-0-0- G-onny We stening Namens geheel ABC onze hartelijke gelukwensen. Ledenlijst L.B.v.d.Heide (don) von Liebigweg 80, op het terrein. ?2ËizE22i2£Ë U kunt alleen Uw formulier inzenden Ie. naar het volgende adres A.E„C -Clubhuis Zuideli jke WandelwegAmsterdam-Zuid. 2e. als U in het bezit bent van door U gekochte zegels. Op de AROL-dagen kunt U deze verkrijgen bij de ingang van ons ve ld u.cs; f! 11 11 I!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1961 | | pagina 1