sas Red&oteur J. Lvan Dijk PR Q GR A: MA 7 ICBI 1961 Volendam 4-AFC 3. PROGRAMMA 11JMC Hemelvaartsdag BWV-AFC, AFC 3-ZPC 4 H E JE A,F G, - B tl L L E T I N fao. 36 25 april 1961 AFC AFC AW AFC UITSLAGEN 22 en 23 APRIL AFC 2 AFC 2 3 Spartaan 3 5 JHE 2 3 AFC 7 Wilsk.SNL 5 AFC Volewijokers 3 lijnden 2 AFC 4 Junioren A VDO ■AFG 2 AFC 3 Riyalen 3 Junioren B JOS AFG AFC 2 Ajax 3 AFC 3 Rivalen Aalsmeer 2 AFG 4 AFC 6 IBV 5 DWV 6 AFC 8 Zat er da^midda^ Wat ar gr .meer AFG Veteranen AFG EMVW /LPG VOG AFC UD AFG wint eerste prijs PROGRAMMA VOOR DIT WEEK-END Zat erdagmidda^ 15.00 AFG Spartaan, 3 15.00 AFC veto ranen -KIM Zondag 11.30 AFC 6 NFG 87 A 411, 2e v. Junioren A 11.30 AFC 4 Swift 3, I 529, 3e v. Junioren B 10.00 AFC ZFC, A 601, 2e v. 10.00 AFC 8 NFG 6, A 661, 3e v. 10.00 Swift 8 AFC 9, D 664, 3e v. baandag, 1 mei 14.00 AFC Ripper da. LIGGING TERREINEN Swift: Olympiaplein. PERSONALIA Geboren1IEM0 zoon van de heer en mevrouw W.HOFFENAAR - JURIAANS Namens geheel AFC wensen wij de trotse ouders van hcarte geluk LEDENLIJST Nieuwe leden: H.L.Roll (don) Rivierenlaan 171 Adr e swijz ig ing en F.Aarsen, Hygieaplein _22, moet zijn 2n. H.O.van Rijn (wl) Plantsoen Laanhorn 10 Amstelveen, en niet Post Amsterdam, H.v.Kooten, Frans van Miorisstr.65 bv. HST TOTO-NIEUWS Formulier No. 32 (met de Engelse wed- strijden) móet vrijdag y66t 4 uur zijn Ingeleverd. Na 1 mei komen de niéuwe (gele) regis- tratiekaarten beschikbaar. Maak van deze gelegenheid gebruik uw kennissen cp te wekken om bij AFC te kom en r> ooien, Het eerste elfta.1. spoelt maandag a, s. OPSTELLINGEN AFC 1. Het eerste elftal zal donderdagavond na afloop van de training worden op gesteld. Techniek is veel, de geest is alles. Begin direct met volle snelheid; Geef je geheel met al je felheid Wie kan ons slaan, als dit 't geval is] AFC 6 He s selingShevt z of fBriedê*vd .Made Stigter,de VriesJ.Bosma,de Wever, Willemse,Bouwer,Bcttelier.Res.Inniger, Hastman,FritzscheCBosma,Leider L.N.Kalsbeek. Zat erdagmiddag II,N.LN,Kalsbeek,Kerker, v,Klinken, N.Kalsbeek, St erman, He inëman,'Vondel ing, Pais St eénsmavdVo ortRe sBijlHoo- genstrijd. AFSCHRIJVEN: 736692. die hun contributie nog moeten be talen dit vóór 31 mei a.s. doen i.vcm.het sluiten van het vereni gingsjaar 1960-1961.Postgiro 241002^_ Alle junioren, die een schrijven hebben ontvangen betreffende sport- keuring en identiteitskaart dienen onverwijld de hem opgegeven in- §!:Ti2ÏiËS_.2E.Jie volgen. Afschrijven; voor vrijdag 20.00 uur tel. 736692. 2aiê£dagmiddag_2-uur IêteranensSpelter,Been,Nijdam?aeluk7 Stallmann,V/erner,de Haan,Bonkink,Dis selkoen, G-errits,v.Nigtevegt.Res s S cheepstra9Hannema,Sierhuis Bel voor zekerheid zaterdag het Club- KOOT A.S. MAANDAG AUEïT NAAR AFC-CFIERITÜDO ÜM

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1961 | | pagina 1