m ■BHHHHBHI^HHBBHHHHI^MMHi HET A. P.C, -BULLETIN Redactie tE .W .v .Teunenbroek NO e 30 28.februari 1961 3l, 15 63 en, las lem BESTu^SMEDEDELING Gezien de omvangrijke werkzaamheden, verbonden aan de voetbalpool, beeft het Bestuur gemeend in het leven te roepen de "A.F.C.-Totocommissie" Door het Bestuur worden candidaat gesteld de heren A.J. Bos, B.P, Bonkink, Joh.de Bie Jzn? R. Akkerman en J.F,Kohier. Eventuele tegencandi- c.aten dienen uiterlijk 11 maart 1961 schriftelijk gesteld te worden bij de 1e Secretaris, Holbeinstr.59 f PROGRAMMA 12 MAART 1961 0WO-APC,APC 2-JOS 2,ZPC 4-APC 3 de vol- UITSLAGEN 23 EN 26 FEBRUARI v. 1- rits aai pen. wij Zeeburgia APC 2 Volewiikers 4 AFC 4 AFC 5 JHK 6 AFC 7 Junioren A Tos m 2 AFC 3 Junioren B AFC 2 JHK 3 Amstel 3 MS/A 5 üarends 4 Zaterdagmiddag APC 1 OVYO 2 2 APC 3 i Amstelzw.3 4 Swift 3 3 APO 6 1 St.Louis 2 5 APC Amstel Aalsme er JOS WA 2 APC 4 APO 7 AFC 8 APC 9 JOS 4 - 2 - 5 - 4 1 6 4 3 2 2 2 O 4 8 O 3 3 4 1 3 8 O 1 1 3 - 1 PROGRAMMA 4 EN 3 MAART 1961 139 I- 14.00 APC 11.00 Zeeburgia 2 H.30 APC 4 12,00 Ambon 2 H.30 RKAVIC 7 14.15 Amstelzw.5 Junioren A TT7T5 WO" 10,00 JOS 2 H.00 Rivalen 2 Junioren B TC0üO Volëw. 13.00 APC 2 10,00 APC 3 11.30 APC 4 13.00 APC 5 11.30 APC 6 10.00 APC 7 Zaterdagmiddag Schoten APO 2 SDZ APC APC APC vervolg LIGGING DER TERREINEN VDOs Amsteldijk Zuid te Uithoorn JOSs Jruislaan b/d Weesperzijde Rivalens Riekerhaven, Haagseweg jVolews Mosveld o/h IJ" INTERLANDWEDSTRIJDEN .Plaatskaarten voor de Interlandwed strijd Nederland-Mexico, te spelen op -woensdag 19 april a.s. in het Olympisc. Stadion te Amsterdam en plaatskaartea voor Nederland-Hongarije, te. spelen op zondag 30 april a.s. in het Peyenoord" .Stadion te Rotterdam, kunnen uitsluiten "schriftelijk worden aangevraagd voor 10 maart a.s. Wij maken U erop attent, „dat annuleren onmogelijk is. Als U dus bestelt, moet U de kaarten afnemen. PERSONALIA Geboren: Alexander Emilezoon van de heer en mevrouw Kretzschmar-Katopp.. Namens APO van harte gefeliciteerd. LEDENLIJST Bedankts J. Wildschut (w.1.) POOL Ingesloten vindt U TOTO-PORMULIER No,2 hetgeen bestemd is voor zondag 12 ma-; De TOTO-PORMULIEREN No,24(nieuw mode:1.; kunnen tot vrijdagmiddag a.s. ingeleve' worden bij de bekende adressen. INDIEN U IN HET BEZIT BENT VAN EEN GRO! NE KAJRTPOOL DM OOK MEE DE IEDEN V DE "TOTO-COMMISSIE" OPPEREN ER HUN VRV DAGAVOND AM OP. ZORGT ER DM VOOR, DM' DEZE MENSEN TEVREDEN EN MET ESN GROTE POOL-INZET HUN WERK KUNNEN DOEN. 2,B112,3e.v. 5,D114,1e.v. 6,A411,4e.v. 7,L420,1e.v. .APC, B 502, le.v. APC 2,D514, 1e.v. APC '3,E 525,2e.v. APC, A601,Mosv.2 DWV 2,0613, 3e.v. Swift 3,§628,3e .v Aalsme erL6303e Uithoorn2,M631,2e. ASV.Arsenal,N6320 Neerlandia,0633, 2e .v Nautilus, 3, 2e.v. OPSTELLINGEN AFC 1 Briedé, Boskamp, Bouwens,Meyer, Tak, Hoogen- doorn, Onsman,Duis,Bouwhuis,v. Dam, Blote, Resg Hannema,Joling,Teiwes. Grensrg G Bi je eng 1,5ü in de kleedkamer. APC 2 Vogel,Wildebcer,Schröder,C.Tromp,Jolin. Blankenstein,Rooze,Leeser,Roode,H.v.d, Bergh,Butter.Ress v.d.Wiel,vd.Moolen. Leiders F.Heineman. inschrijvingengvóor a.s. vrijdagavond 8 uur bij C.Kerker, tel. 720685 APC 4 LIGGING DER TERREINEN Zeeburgia; Kruislaan b/d Tunnel toong Kruislaan b/d Vtf"eesperzijde Sportp.^rieburg ïüCAVICg m-ï^^uwf^ /iBtate^vcon ^chaiovfl 0uderke_*>^xdijk ,!.bn-i*fcen- centx*.^ ResgHazevoet, Boogaard, v.Peperzeel Leiders H.Schconeveldt APC' 5 8ben,Boogaard,v.Hattem,v.Hoek,Leloux, vd .Made JBosma, de WeverBernardHof- fenaar,Groen.Ressv.PeperzeelfSoheffers Te 11e. Leader g?T. van Peperzeel. HÜ 'VÊÊZk'êm CiCU i Elf 311- !ïl er. j_< j-a.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1961 | | pagina 1