AF C ~c_OBb iiaati _e Kniese, Jurriaans,Wildoboer,Diemer,Schröder, Tichelaar,H.de Jong,Vreeswijk, Ohm, Sinot, Den Dekker. 3 uur, 2o veld. AFC-Zaterflag Van Driel,Kerker,Steensma,Hoogenstrijd, Noesbergen,Horn,Hahnema,Kalsbeek,Bogaart, vd.VoortPaisResWoüdstra,Sierhuis ,De Jong. 3 uur, :2e veld. -K G-Veteranen Peperzeel,ÏÏiggemansen,Nijdam,Neseker, Stall- mann,KIeyn,Been,Bónkink,Disselkoen,Cer- rits,Van Nek. Res.v.Kigtevegt, 3 uur, Ie v> JE 17G- D RCA Jun.A 1-AFC Jun.A_2. 10.00 Kamm, BogaardNesenterendvdGrraf tLucas Oei Ing Ie, Trik.Speelman,G.Smit,Conijn, v.Kranen; Res. Buckert,v.Hook,Vèrmaat Leider de Hoer Elzinga. Bijeen 9,30 Velser-< weg. RAP Jun.B 2-AFC: Jun.B 5. 3.0*00" Verkaik,H.ÏIeijer, E.Lïeijer,Domhof .v.Waesberge, Koreman,Stokvis,Goedegebuure,Welman,R.de Boer,v.Kranon.Res.E.Hageraan,Sonnevèld,7 ,- Nieuwenhuizen. Leidor de Heer Vaal. Bijeen 9.30 AFC-torrein. AFC Jun.B'4-TOG Jun.B 4. 10.00 Plant'inga, Riemersma, SchmüllNijman,LIathijs e LénzLonnó*ePrihsGeluk-, HoudijsSlaapRes cijer,17o*amer,Waardenburg. Leidor do Heer Plant inga. t3je en 9.30 AFC-terrein, AFSCHRIJVEN vóó'r. vrijdag 8 uur: Iel. 81411. VAN DE JEUGDCOMNISSlJ Op zaterdag 9 november heeft iemand het trainingspak van Gerrit,V?an Santen (tel. 4 0944') meegenomen 'en het zijne daarvoor in de plaats achtergelaten. Kijk thuis even na, of je je eigen trainingspak wel hebt, en ruil hot weer om. [et NELPENVOETBAL op zaterdagmiddag wordt tot nader order stopgezet, mede'in ver band met de toestand der velden. Ook de TRAINING; op woensdagmiddag onder leiding van d e Heer VJildeboer staat stil. De training voor de aangewezen JUNIOREN B spelers op woensdagmiddag gaat voorlopig door, onder leiding vande Horen Bonkink en Gerrits. Bij slechte weersomstandighe-" den even-bellen tussen 5 en.5.30 :79GS17. STRAF! L1ATREGELEN.- Er is een jeugdspeler voor de 2e. maal zonder afsohrijving wegge bleven IDeze knaap wordt tot 1 januari a.s, niet opgesteld. Als zoiets weer voorkomt, overwegen de leden van de Jeugdcommissie de betrokkenen aan het Bestuur tot schor sing voor te dragen "Noest gewaarschuwd S standen: VAN DE AF C-ELFTALLEN I N DE A .V. HBS Bijgewerkt tot e ind ok tob er. JHN SDZ 4 4 0 0 8 15- KUA SDI 5 4 0 1 8 21- 8 Meerboys 3 1 7 19- 5 Rap AFC 5 5 3 0 2 6 12-10 Vel ïOS-Actief 4 1 1 2 3 10-11 AFC DCG 1 0 3 2 9-11 BDN 4 1 0 3 2 6-14 Taba 5 1 q 4 2 6-19 I0G VI.Holland. 5 5 0 0 4 1 2 8 8-23 16- 5 DWH 2 2 0 0 4 7- 4 14, KD0 3 2 o 1 4 12- 6 12. Wilskracht 3 2 0 1 ■4 9- 9 AGS 4 2 0 2 4 6- 8 ,i\m Animo 2 1 0 1 2 2- 3 12. Ars enal 4 1 0 ■3 2 4- 8 C ent rum 4 1 0 3 2 6-13 nT AFC 6 3 0 0 3 0 6-11 10. Ahrends 4 '4 0 8 28- 4 10. JHN 4 4 0 0 8 13- 5 10. bCA 3 2 0 1 4 8- 3 10. Amstelzwal. 3 1 0 2 2 13- 7 RAP 3 1 2 2 5- 9 14. Taba 3 1 0 2 2 8-13 VUt AFC 7 3 1 0 2 2 5-13 13. Arsenal 4 1 0 3 2 7-14 Oosterpark 3 0 0 3 0 1-19 AFC Satord. 6 a 1 1 9 15-12 I ÏV\ Slotörpark 5 3 0 2 6 20-16 DT0S 5 2 2 1 6 18-15 VI HSM 5 2 1 0 5 8- 2 Ilegiho 4 2 '1 1 5 10- 4 ÏWf Insulinde 4 1 1 H 3 9-10 0URH 2 1 0 1 2 12- 5 frrl Ahrends 4 0 2 2 2 4-16 NA0 5 0 0 5 0 13-29 DE 'VOETBALPOOL BLIJFT'' INTACT. AFC- tart- de FORTUIN en ".'S.TEUNT DAARDOOR CLUB VOLGENDE Y/EEN NEER ffig '1 gebroken. Wij wensen hen een spoedig herstel AFSCHRIJV "r Vrijdag 20.00 uur bij 'VN A,vOortUiisrwaardehstr.314 11e tel, 791356, overdag 35915., Scheep straNe s enb erendNi j dam,igge- man s enStalImannNo s ékerBeen,- vNek D i s s o 1 k o e nG e r r i t s v Ni gt o vegt Res; Klein, Bonkink. Het eerstgenoemde elftal speelt in het wit.Af schrijven bij' ge luider. Wil de Aap, die de triiningsblouse van A.Groenenboom heeft r.ieegenomon. deze opbellen?(792298) Voor de welpen-wedstrijd op Zondag 3 Nov„ •(die als voor-wedstrijd v.h. Ie elftal op Nel' Ie veld wordt gespee ld, word en de spelsrs per kaart aangeschreven. Zaterdag 2 November jlu30_ vergadering Jeu^dra'id ir TJ JU ja A r\ A i 4 14. 12. 10. 10 JTTR ZA'i Kfif Zn f r*-at,-»*

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 2