OPSTELLIKGECT Bri od 6LinkC o lijn,Meijer, vuBi clE o o y BoüweH,s,-ïI.L"-.. Wildschut,Lcnz,v.d. Bergli. Res.Vreeswijk. Grensr.H.v. Teuhonbroék.Lci- dof C.Kerker." Vertrok ,on' 13.0 met auto's van IPassaukade/Overtoom. "Op tijd zijn is do' eenvoudigste vore. van beleefdheid". AFC; 2 Es k-e sllül smanAkkermanArno Idu sd o Looper Gt er HorstHart o gSt eéaanBakkervSo o- neren?Blöte.Res.3chaap.,v,IBaoa. Leider Jb.van Lek.Vertrek per auto om 11.15 van het Victorlepléïn voor de torenflat. De Boer, JurriaansBildeboer, E.v.d.Bergh, Redderingj GóhröderBpaiij.aardj Perton, Ohm, rand, v.d.Snagt.pies. Zadeits,IIergens.Lei der H.Scheep stra :Ë1LA Toiwes Bremer, Bottelier,,G-.do Vries ,Van Kat tem, Tichelaar. Johg, Sinbt,G-.van Rijk.v.d.Zeijstj ZweeGBPc.Ros.Puister,Vogting. Leider A.G-las. DOEDERDAG A.S. I!A DE TRAIEIEO is er een :bespralting.met hot Ie elftal.. AIJJDJSPELERS' dienen daarbij aanwezig te zijn. AFSCHRIJVEN voor vrijdag S uur:tel*720685. BIET BESCHIKBAAR*BeekmanBatLëesórWille rster,Bxrkenhager. Bolenaar, Brand,Diemer, v. Blinken, Lclou::, klaver,Bok, Bretzsehmar,B.de G-root, B. de Jong,L.B.Balsbeek. Ros.J.de Groot,C.de Graaf. Leider J.EIeijor. ABC 7 Levendig, Boot Eielage,Vaal,v.G.Ven, Bouwer, Aide JongjDekker,Hans de u-root, Ten Hop?, v.Poorten. B.es.Appels,Stassen. Leider Donk. lE'.TE/jAklIIB^PG' rielBom, BerkerSierhui s ,Bio e so ergon, Steensma,Hannèma, PaisWoudstra, Kalsbeek, v.a. Voort. Re 3. Ho o gonst rijd, Poppen, Bogaert. B'SCHRIJVEN voor vriid 3 uur: tel.791356 J e u-u ABC Jun.Al-Liinden Juh.A 12.00 Schouwenburg, Stigt er, v.Ni'ehof fOverwoei, dc_ Bqor,R»W« Snit vBBcst,E. Janssen,v.Schaik Bos,P.3.den Dekker.Res.Paternotte,Trik, do Graaf f .Beider de Beer Voorneveld. BBj- een 1.30 ABC-"terrein. ■SDU Jun.B 1-ABC Jun.B 1 kuikensSwart,Beuke,Bausel,B.Roode,Bakkel Engel, Schaap, R.~IoEjcr,Braisma,v.d. Boter:' Ros. Stokvis, A. do koning, v. 0 o veren. Leid.er do Beer-v.u.Bolde.Bijeen 1.B0 Overtoom/ AFC Jun.B J^ERi^ncB? Jujn.JS2-Jk»_ Diemer ,Bo e 1 omanBol1: ingvBri e s tyBae s~ berge,Kemna,Riddorikhof,Élzihg; LS,Ve"f- kaik,Oostveen. Res. Go edogeljuuro,ZeBistra, ulder.Leider do Boer Timmer oen Volempckors Jun. ~ABC Jtm.B_.3_y'B 'Ping Chu Ben, Geus. Ar, Boro--iari/OomBof iBaiskerE.Hageman. ResRoemerSonnoveld Oman'. Leider de BeerElzingaP Bijeen Dam voor gobouv; B.B O. AFC Jun. B" 4-Batergr.meer Jun. E 4. 1.0 Elant inga, Bi omorsma,v.IRinst er, Bijman, I lat hij se.,, SchmüllGeluk,Prins ,Bonnée Eoudijs, Slaap.Bes. Breuker, Bos-Bjk,A.IBjer. Beider da Heer Plantinga. Bijeen 9.30 1B'1 Jli'.: Jun.B 2~APC .JPBVBBj>. 11.00 Ben Dekker, Bant ing, Jonge jan, D.EIoijer, t enRo o s onschoon. Go 1'st cynLenzBI eu- mérWaardenburgJ. KfeaamorReskikkert o Smit jBeidstra. Beider de Beer Eing Borgen.Bijeen 1C.15 Citroó'ngebouw Stadio AFC'Jun.B S-EBV Jun.B 4. 10.50 Red; DE i 0CBI TauBi o uwenhui z en|B^^v]B?iPiLBï? J* dekker JIIag emanEb e 1 ovdB eijd envSpanke r en Elf erink,v. Zwieten, Schutte. Res.v.Hat- tiüïi,B.BeiJmans',Blesseman,Beider de Boer De Granje. Bijeen 1( AFC'. OP ZATERDAG 28 EN ZONDAG'29.;.SEP» PHEPBE IS _EB EEN GROOT BEBPEBïCBBBOOl' VAN "DB 'SPARTAAN1' BOEST-BEEER" Daarvoor worden aangeschreven: BuiskölolJ Biggemanson,Vlaanderon,Susan,Loonsti in, Roodenburg,'Bremer,deBroederePiepers vBaai jenvBae sb ergeBosBas schierE e- loux,P.Boosenschoon. Beidors do Beren Spanjaard on v.d.Beui. Bijeenkomst 1. Overtoom/sluis, Bet programma voor c zaterdag is voor AFC': 2.55 AFC - do Germaan. 5.20 AFC - de Volcm'jckcrs 4.10 ABC - do Spartaan. Zondag is om 12.50 wedstrijd om 3e on i prijs, om 15.15 wedstrijd om Ie en 2e pri JONGE] BE DAT JE- UITRUSTING EIBE IB ORDE IS EB ...GEPJAAG JE VOORBEELDI| AFSCHRIJVER voor vrijdag 3 uur: tel.SLB WEL De reeds enige keren'aangekondigde se- loctiev,-edstrijden, die steeds niet kon den doorgaan, worden nu opnieuw vast gesteld op zaterdag 20 september om 2, Ieder neme 'dan'zijn ABC~shirt en een re servoshirt mee. HEER ABC Sati JC" 14B 14 12B 12. 14. Zat 15*." JUK 10. 14. JBJE 13. 11. 10. 10. 10. Rap Swi 3DZ Vol Bla zoc Bol Narr tre aar el omtrent al- of niet door der wedstrijden, raadplege men de z.g. "bekende adressen1'. IET BB JQ. RIS 0B. Enige "Bekende adressen zijn,: Sigarenmagazijhen van BrugmanmustelvA./eg 2'J4; Schor,Scheld, .straat 9PjBèaj§rs, Bostjesvreg 100} Jt_ Overtoom' 28; Bó'lscBer, Bijnaolcerstraat 0B DE JBBGD-CBBB,B/0BB zal het tafolteii: tournooi beginnen op maandag 50 septena om 7.3o. Beidor de Beer Vr-al. Deelname! staat open voor jongens van 15-18 jaar, ,.BBB VAE 2. op Bc "v/d Pijl-avónd B E B II I G i: v. lOVanon. F Wouds tx*a ,i.an. in nut Clubhuis s.i blijfyon staan. Bc vinder molde zic,h;: ovo: R,, nzc secretaris. Ph rit1 t. ,xBC 5" Ö'J Dl DJ k<\ t.vriif OCA<

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 2