HET A.P.C. -BULLETIN tedaotie:' E.W.van Teunenbroek. No.1 2 ;iuli 1957 ■QT1DERSCHEIDINGEN )e Algemene Vergadering van A.F.C, benoem- ie op 27 juni het aftredende bestuurslid G.Th. van Kigtevegt tot jareOid en het af tredende bestuurslid ll.de Bruin Mzn. uot lid van verdienste. CONTRIBUTIE SmÊTgrfieel A.F.C. wensen wn de beide scheidende functionarissen van harte geluk mot deze wel verdiende onderscheiding. ;De contributie voor hot seizoen 1957-'5£ |werd als volgt vastgesteld: ..-erkende leden buitenleden junioren A junioren B «-elpen onderst, loden 42 15 et. zegel 30 15 et. zegel 25 15 et. zegel 20 15 20 minimum ALGEIEÏIE VERGADERING - In de Algemene Vergadering van 27 juni j.1. ,,-erden het Bestuur en de ondorscneiden oom- missies als volgt samengesteld: BESTUUR Tvion wordt verzocht to betalen door middel van overschrijving op P0SIQIR0 241002 ten ^namc van de 2e Pennigmeester van A.ï.ü. B E U&RIJ Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice Voorzitter 2e Secretaris G.H.H.Kappelhoff E. ...van ïeunenbroek L.Woüdstra J. Tj.Steensma L.J.Volkers Jr. 2e Penningmeester A.van der Valk ->r iTpteriool G.K. Els.erman Commissaris G.Stallmann Commissaris E.W.van Teunenbrock Rlftaloommissie cT::erker»""H.E. Scheepstra, H. J.ïïevormk. Subcommissie A L.'Donk, J.Meijer ïï.van Oort. Subcommissie B ("Jeugdcommissie) H.de Granje, O.J.van der Heul, H.W.van Tounenbroek, H.Timmerman, P.Vaal. Enquêtecommissie T.P.Bonkink, W.van dor Marol, C.a. Qumt, T.ton Ooston, H.O.van Rijn', H.Timmerman, P.van der Velden Erdbrink. Kasoommissie '-' Gorrits, A.llots, T.ton Oosten, leden, .Brusso, A.ïïaaijer, plnatsverv. leden. Pers- en Propagandacommissie O.J.van der Heul, D.Xoesbergen, J.Meyer, L.S.Fijdam, H.Pielage, J.Tj.Steensma. Hlubavondcommissie C.Th.Bgaard, H.I-Icsenberend, J.do Vries. U MOET TOCH CONTRIBUTIE BETALEN DOE DAT DAN ALSTUBLIEFT M E T g.g.W 1 IDENTITEITSKAARTEN De jeugdleden en de senioren der elftal len 5-7 on zaterdagmiddagelftal, die al een identiteitskaart hebben, moeten die zo spoedig mogelijk inzenden aan de 2e secretaris, de Heer L.J.Volkers Jr. Gerrit vandor Veenstraat 110 hs. LEDENLIJST "fieuwo leden: ,-.,,, :l.Hardeman ^wolp) 10-4-46 Churchilllaan ±33' T.G.Paerl (welp) 24-8-46 Stadionweg 113 h f. Piepers'(welp) 15-2-48 Zoomstr.1 h ET J.C.E.v.ïïaesberge (don) Geulstr.20»' D.Sint (jun) 16-11-40 Niersstr.36')nog R.Dukker (wl) Maastr. 192 )oversch. Tot ballotage toegelaten: h lXkSFTwI) Hendr.de Keyserplein ^8 nog A.v.Loggem (wl) Churchilllaan 38" Wer- p.a.Fam. Vink. jsenr. .AXïüjk (jun) 22.6.39 Jac.v.lennepk.1) :H.R.Ziekenoppasser (welp) 21-10-46, Van Tuyll v.Serooskerkenweg 98* h J..G.Eoper (welp) 4-5-47 Joh.Verhulstst 199 S.DIjkmeester (welp) 25-3-46 Beethovenst.7^ J.M.Heijer (welp) 18-3-46 Eatwijkstr.19 _h .H.J.Schilperoort (don) Frans v..-iensst^ Op 22 juli om 10.30 wordt ten stadhuize het huwelijk voltrokken van WILLEM VAN OORT. en MARIA H. EVERS. Receptie van 1 tot 3 uur in Café Moderne, Leidseplein. ,.■,.-, „,on,v Hamens geheel A.F.C, onze hartelijke goluk^ wensen I XDENTITEITS; 1 V-J^ü Spelers in do elftallen van de Afdeling er •- zowel de senioren; als de junio ren moeten hun identiteitskaarten de" 2c üe secretaris Heer L.J.Volkers 'Jr., Gerrit v.d.Veenstr il huis men. aaar zj anders niet mogen uitko- "ZAT] uur: t.< -: r - Dv,Lo enen.(welpl<:-8-47T,;.mazonenstr.72t -, Sitsen (welp) 1.9-lG-46,Ruysdaelst.20'. h (welp) 4-^6-47.Riviaronlaan203' ar (wl) IJssclstr. 27i!. CLl heeft het plan opgevat aen '..•o'' e JEUG] te houden. ;ev"ens ohdèr de jGugdrnbriek

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 1