7 m\" hui. - S^SMl ■- iJlj J,jjj- x.luly UlVi-i.^XtJtJ 1 _i Zondag j.1, speelden het 5e. 6e en 7e elf tal elk met 9 man Le resultaten vindt E ■in het uitslagenlijstjo----In verband met der,e hetreurenswaardige'. gang van zaken worden ;deJ volgende spelers uitgenodigd maandaga, s. op clubavond met Ie E,C. te spreken: BTA.Kleint;ies,v.d.Von,Eeltink, Booms en Levendig, -'■ - 'OPSTELLING-ÉN LjnC 2 Bried-t?HuismanAkkerman,.ArnoIdus.De Loo- -per,Noóy,Fais;C-,ter HorstOhm_v.d. Berg, Perton,Ras.Sinot.Leiding É.C. AFC:3 ■-' o e Boer,Bottelier,Zimmermann,De Vries Leloux,vJiattem,i7ildeboer,E.de. Jong, Wille, Bakker, Harteg, Leiding.E.C„ - ■Eskes,Jurrlaans.Schró'der, B.Jansen, Steens- maS t e emanPo s tmaaBTrompH'd e Gr o o t Vreeswijk, wd.'Smagt,Reserves .;3e' en ie elf- j tal; Tichelaar,Sinot,v,Hanen. Leiding-E.C,: V-ingorhoed,ïen Hope,Pielage,Stassen, Bou wer Vaal,yPoortenïïeverinkvo0rtLuppes' Hakker. Res. De Bie,Dekker,Stokvis. ZATERDAGELFTAL Dit wordt telefonisch "aangeschreven'', dwze wprdon aangebeld LL^CjLJIALJ\AEIi vóór vrijdag 8 uur: tel.720685. NIET BESCHIKBAAR:' FHLeijer,v. Soomeren, ld schutBrandSchaapSpanjaardDiomer Hilsbeok,HermansLat Het jaaiEijkse ELITE-VEIERAEEH-TOHRNOOI waara-m deelnemen;AFC,EmYW,HBS,Eampong, ;'.B,.- en wordt ditmaal georganiseerd door. HBS, en wel op 18- en 19 mei. Programma: Zaterdag 3'uur AFC-Kampong, 4,4c AFC-ÉBS-, Opstelling.:De keuzoeommissle, bijgestaan door-do Technische commissies.met medische attesten in blanco-, zal vlak voor de wed strijden putten uit het volgende'reservoir: Been, Bonkink, BosLWger,.Dissplkoen, Geluk, .-■ ,Herirfens; Kappelhof fHleijn, Kohier ki-Je s e nb orend dan moet hrj dxt omgaand berichten. Geef ook,op of IJ beide dagen of maar'één dag Red; (en welke dan}, beschikbaar bont, aan de,' Heer -en Bonkink, Tel. 88517, Samenkomst Zaterdag .1 uurOvertoom/Nassa __kade, In 1 stri J E'U G L Jeugdtoumooi van Rcbur ot"Velocitas op 19 mei, ter gelegenheid van het 75-jarid bestaan: APC Jun.A 1; Bos,Do Bber,Dèri Dekker,Lenz,Overweel, RedderingS t igt erSchouwenburgïeiwes f as ide toe'i 1^; ,Scheepst-- Stumpffvd, Valk,L e Vriefi /KaêycriAxgg,enan- .s en. 7reeswijk,Van Y/est, iïiïrster, Zadeits,Zwee~ dijk. Leider do'Hoer Tèiwes. Bijeen 8,00 0v ert'o om/s luis ISPJAlESJI Jun.A I-AFC Juia.A 2. 2.00 Conijn, Lucas v.Hiehof f Trik,Endel, v. Era- nen, E o lt z appèlde .KoningBe envdGraf t PoierriéKRes,Speelman,Holking,Maschhaupt Leider de Heer Elz:inga. Bijeen 12.30 Hui- derpoortstation, Jun. B 3-SCA Juni 3. 10.00 .Ting. Chu ïïèn,H. Geus,Kolking,Hansel, Fakkel.C JE, Koreman, Ridderikhof Lraisma,SchaapKoudijsSlaapRes G-oedegebuure-, v, d,VuurstLeider 'de Heer: Scheepstra. .Bijeen 9,30 APC, RAP Jun.B 5-AEC' JunKH 4. 10.00 Van ÏZunster,v.'!7erven,HJIe5jer,Lbudstra, S;7agerman,Nijssen,-Stokvls,Sonnoveld, j. Lan Hui s kerFt. vKranen .Ros Vro e gopBI eumèr v.Dam.Leiders de E.C. Bijeen 9.30 AFC. 4^3'GHRIjyEN beslist vcér vrijdag 8 uur: telefoon 81411..' iAFC .A-E ïKee: _FJN_ IRap: khjh: KFC~ 'Rap Za__ cv, RPS Vet( veld Programma voor 18 mei:' 2,00 Trekvogels-Lfijgers 3e 2;-45 Beren -Zeehonden 3 e 3.30 Stieren -Egels- 3e Programma voor 2_2___3i 7.00 Trekvogels-Egels 2e veld 7,00 Zeehonden -Ossen 3e DE FINALES VAN HET TAFELIEN1JIST0URN00I worden nu gehouden op 20 mei a.s. Dan rooi ten de volgende spelers aanwezig zijn: BuckertyLlaschhaupt,Nesenberend on Oei Ing IDonc 19 E IZKatj 115.. iZonc ii4,( (12; Jun: Jun: ÏÖ7( iMnj Jun: Jun: .19H po__ innaar tegen Hiehoff (plaquette l) IeJ12'; 2H>nc Kocht iemand, noodgedwongen, dit buiten- __IE heeft ^usievelijk het AFC-shirt en he| trainingspakshirt van René Lu meegenomen de wölpen-cedëtrijdon van 27 april Ze zijn gemerkt RL,, ."Bel'even 721984. 112, 13.20-1.4 li.05-14 14.50-15 15.40-16 16.25-17 Ee Romei seeeld \k Luchtijd i2T3ïï-r2 13.15-14 .00: 45 .39: .20: .05: H.B.S. -P.W. (III Robur B Ruburh -H'.B.S.' (IOlymnia U.L. -B.W. (III) Robur B De nummers 2 van elke poule om de Finale tussen de nummers 1 van elke ebule nse cijfers achter.de wedstrijden geven aan op ordt - Olympia (I - Cuick (III -- .E.C. (I) Se en 4e prijs om de Ie en 2e prijs. welk terrein p^e- (aanbleding keffiemaaltijd in het clubhuis .15 H.h.S. 00Rubur A P.W.', Olympia en Rubar B. U.ü. ftuick en A.P.C Roe Gr; ÏÏII op Nar J02 ge st: ------ «K3^__jJ__jt,.. T, P Kf

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 2