OPSTELLINGEN -' AFC 1 'Bijeen 12.30 "Huize Leeser".- Briedé"BouwensLenzMeijerBc skampBeek man,Colijn,Leeser,v.d-, Bergh,Disselkoen, Bló'te.Rcs. Tromp,Link,Vogel. Grensrechter H.v.Ieunenbrcek.Leider C.Kerker. AFC 2 E'skes,Huisman, Akkerman, ter Horst,de Loo- por,v.Soomëren,Pais,Nccy,Ohm,K.Brand, Kartog.Res.?erton,B.v.d.Borgh. Leider J.Hannoma. AFC 5 HermansDiemerSchaap, jno Idus ,N. Kalsbeek G-. de Vries, Wildeboér, Tichelaar.Wille,R.de Jong,Sinot.Ros.G.v.Rijk, Leiding E.C. AFC 4" DeBoer,Leioux,v. lianen,Reddering,Steens- ma, ïïürsterKde GrootBakkerVreeswijk Kat,v,d.Smagt,Res.Kuiper.Leider A.Glas. Bijeen 11 uur N.Z.Hollands Koffiehuis. NIET BESCHIKBAAR Zimmermann, WildschutvHatt cm, Jurriaans B&ttelier, Steeman, Schró'dor. AFSCHRIJVEN vóó"r vrijdag 8 uur telefoon 72 06 85. AFC 5 Mo 1 e-naar-, VodrneveldBTA. Kleint jesCW. de Graaf-, J,-Brand,Luppes,L.N. Kalsbeek,Van' Klinken, Stenvert ,v.d. Zeijst, Koster. Res. Puister, MFC 6. Boomsv.öortv,d.Ven,H.KleintjosJ. do Groot, L.onn6edo Jong, ïïeverink, Krever, Hakkor,H.de Jong. AFC 7 Vingerhoed,v.d.Spoel,Pielago,Appels,Ee1- tink,Vaal,v.Poorten,de Bie,Ten Hope, Bouwer,Stokvis Res.voor 6 en 7: Lokker,Levendig. AFC Sn RIJVEN rS&r vrjdag 8 uur: telefoon 79 16 96. Z.MERDAGMIDDAG- ELFTAL; Molènkampv.WeoldeKerkerló et ,Mo e sber- gèn,Sterman,Hannema,deJong,Bogaart v.d.Voort,Sierhuis.Res.v, Tijn. NIET BESCHIKBAAR:IIogenstrijd ,D or enbos AFSCHRIJVEN: tel. 79 16 96. De welp VAN WAAYEN heeft tijdens de trai ning een verkeerd trainingspak meegenomen VETERANEN- Scheepstra-, Nesonberend,Nijdam, Geluk,Stall- m.ann, KappolhofWaayer, Bonkink, Gerrits, v.d.Valk, Jb. v.Nek, Res.v.peperzeel,Glas-, Wi g g oman scn. J E U 'GD. AFC Jun.B 1-Bi.Wit Jun.B I 11.50 KuikensBogaardBeufccv.RooyRoodeVan Hoek,Oei Ing'Ie,Michels,Hannema,BÜckert, vdWet oringResTS wartEngelBecker Leider de Hoor BÜckert;. Bijeen 11.00 AFC, Blauw Wit Jun.B 6-AFC Jun.B 5 10.00 Ting Chu Wen,H.Geus,Fakkel,Haus.el,.Van NaesbergeCJLKoreman,Riddèrikhof,Drais- ma, Schaap, KoudijsSlaap. Res.v. Kranen, MG.LlariSjlTuisker.Leider de Heer-Scheep stra.Bijeen 9.30' Stadion, rechter ingang. AFC Jun.B 4-TyM Jun.B 2. 10.00 Heijermans,Nolking,v.Munster,Nijssen,F.van Nerven,F.Noudstra, Stokvis,J.Lans,Swager- man,Sonneveld,Goedegebuure.Res.Eleumer, Vroegop.v.Dam,H.Meijer. Leider de -Heer Vermeulen, Bijeen 9.30 AFC. AFSCHRIJVEN voor vrijdag 8 uur:tel.81411. JUNIOREN B 3 en reserves hebben vrijdag 12 april om kwart voor 6 (beslist niet later) een extra-training. MLlen worden verwacht. W E L P N Uitslagen 6 april: Tijgers -Stieren 1-1;Trekvogels-Beren 6-1 Leeuwen-Vossen 2-0; Egels -Apen 0-4 Progrsaaa 15 april: 2'IQ0 Apon-ïrckvogels 3e veld 2.00 Ossen-Stieren 2e veld 2.45 Beren-Leeuwou 3o veld 3.30 Tijgers-Egels 3e veld 4.15 Zeehonden-Vossen 3e veld Opstelling Zeehonden: Leider dë Heer W.Zadeits.Emmastraat -12,tel.797256. DenDaas,Taugelder,Visser,Geus,Heuveln, Blok,Blom, Nieuwcnhuysen, T. v.d. Hief-t F. v. d.-KieftJ,Hageman, G.Hageman,de Bie Mrrioldussen,v.Maanen. AFSCHRIJVEN- bij de leider. ..,-.■-... Egelsopgesteld Meerschwara. Apen: afgevoerd Stallmann,opgesteld Los. Trekvogelsopgesteld Kukenheim. Rood en wit shirt meebrengen Neseker,Glas,v.Peperzeel. •s-Stieron ,2e veld Trekvogels—Berea 3e veld AFSCHRIJVEN voor vrijdag 8 uur:- tel.791G96. (voor do veteranen: wordt niet afgoschro- EgcLs-^pen-3e<veld Ve'n-)-.'-- 4' -eeuwen-Vossen 3e veld Ossen'vrij; MM; gevoegd' aan de Egels:. Banting.- oesezy, ^^i^i^^ - ^72^^ <Vb*&b*C& 1 tj?^^:y^^e^yi^ - w*

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 2