°-« ,9 <p öo:.9 r^,\) s, 9 HET A.F.C. BULLEI] Redactie E\'J. van Teunenbroek PRCGRAIELA 21 APRIL 1957 Zeebuigia 4. - AFC 4 '/o. 34 april 1957 KBV: Jaagpad achter 01,Stadion. IJ-boys; Leeuwarderweg voorbij'D1W. ASVA-5, XruiBlaan. Stichting W'gr,moer» Blauw'Wit: Bijvelden 01,Stadion. ;0<i TJITSLAGEN 6 EN 7 APRIL 1957 s eld. icho! HFC AFC 1-3,, d, AFC 2 APGS.2 5-1 er. er-, ZSGO 3 afc AFC- 4 TVV 3 2 USA 2 APC 5 i-i N; vi 2-3 RKDES 2 AFC 6 LEG 4 - AFC 7 2-2 l-o vf V rt JUNIOREN A' JBv OVVO AFC ius JUNIOREN B" X AFC DCG APC 3-1 ïj X - AFC 2 DWS 2 £-2 ^^v Uithoorn 3 AFC 3 O-S \N aismr ir eld, AFC 4 Ontwaakt 2 Zaterdagmiddag AFC ,KDC 5-2 ^V v-< m\ Veteranen >^V Ajax AFC 6-1 l ast ei inoni PROGRAMLLA 13 EN L4 APRIL'1957 14;. 00 AFC JSV lur.ö' 12.00 KBV 2 AFC 2 SjC - 12.00 AFC 3 WMS Zf 2e veld 12.00. 1 J-boys.2 AFC 4 14;00 ASVA 2 AFC 5, A 211 14;00 AFC 6 ZRC A 311, 2e veld 1 14.OC AFC 7 TIW 4. A 411, 3e veld JUNIOREN B W te 11.30 AFC BI,1 HLt A 601, 5e veld 10.00 BI»Wit 6 AFC 3, B 632, 4e veld 10„00 AFC 4 Zat erdagmiddag TWM 2, F 636, 3e veld 15 ..00 AFC Espea, 10, 2e veld Veteranen 15.00 AFC Quiok, Ie veld lin e led- LIGGING TERREINEN LEDENLIJST Nieuwe leden ïI.J. Zijlstra (ads) 25-11-43 Rijnstr. 102'". O.C.Blok (welp) 31-5-46 G.v.d.Voenstr.177 Blom (welp) 25-9-46 ïïarmondtstr. 129'. B.Nieuwonhuysen-(wolp) 10-4-46 Bonairost.^ Adresverandering A.v.Sóomer'en (wl) Peurloostr. 105' Chr.de'Loopor (wl) Mareoh.-4ö klasse Geb.E'1, Kon.Willem Ill-kazerne Apol- doom. Verandering ir, do ledenlijst SB, Schuiten (don) wordt -/-erkend lid (wl). DE K. '.B.-POOL GROEIT EN ONS AANDEEL ERIN GROEIT PLEE De inleveradressen zijn. nog altijd: Sigarenmagazijn Brugman Ams'ièlvvweg 294 .oijer De Cloreqstr. 2 Van Nigtovegt V.rijheidslaan 96 Havannahóuse (v„d.Weyde) Corn. Erusomanstraat 23 Daar inleveren tot vrijdagavond 7 uur.. Cxubhct'iS AF'ö'ï a.ij.1 B 0 V N D I E N van uit Uw huiskamer POOLEN LJLS "-P 0- S T Dit is al hó'e'l gemakkelijk: U vu3t gewoon het formulier in, sohourt hot gedeelte links onderaan genummerd 2 oraf en behoudt dat en stuurt de"beide andere gedeelten (genummerd 1 on 3) mot het geld,on 10 et. bxtra naar ons POST-POOL-ADRES: de Heer B.P,Bonkink, Da Costakade 23. Gé"éh "hard" gold insluiten, gebruik liever postzegels, IlilJLiPI 'JIJT, BOVENBROEE EÉ vraagt ons e welp R. Prins., Op zaterdag 30 maart-had een ander zijn (fraaie) grijze corduroy broek meegenomen en moest hij in zeer onvolledig costuum de lange weg naar huis afleggen T,7ie de oroek vindt belt even 12 57 50. A /y-rj-o-C IA 'rt^jUL £ers.qnalu Diëvrouw ï)e Groot-van blijdschap kennis van hun zoon RONALD Je Heer Neut net de geboorte ALDERTUS. ■■ens geheel A.E.-O'. .wenst stuur de trotse ouders van geluk met deze blijde der v a ri het h%pt< gebeurtenis i-idw.ii uu, uyn^ i^ure v worden eraan herinnerd, dat DONDERDAG2 des. avonds,. 8. uur. in het clubhuis van !«Ca adering wordt gehouden ZATERDAG GEEN- WELFENC YCOR VETERANENTOÜRNOOI' van RCBUR'ET VELOCITAS bn 5 MEI- •zoz IN ii

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 1