'Cce-f v/i Ür&st- CZ^Oi^ri* ^l^-^ v I I N .r;dactie E.'f'/.Vah Teunenbroek "Fe. /let Bestuur geeft met groot leedwezen kennis van het overlijden van or„zo.. dona-- trice FÏEVR. C.C.F. IMLilG-VAN OUIERoTEEP Namens geheel A.P.C, betuigt het zijn op--. rechte deelneming: aan de familie met dit grote verlies. PROGRAMMA 51 MAART 1957 AFC-CVVO; SDW 2-AFC 2; AFC 3-OVVÜ 3; ËVC '2-AFC 4.' UITSLAGEN 16 EN- 17 MAART 19-maart 1957 TREKKING DE TOMBOLA. Radio toestel n'o. 1667 Rijwiel 808 nog'niet af Badmint onspo1 2 gehaald Badiïiint ons p e 1 1003 Asve-rgaarder 1668 F i e t s 1 amp dynamo 121. Fles Z.C. genevex' 90. Naart je Hol1and- Duitsland 1182 Zijden shawl 687 JUNIOREN A" 7-0 Blauw Wit 3 AFC l JUNIOREN ,B. Rivalen 1 AFC. 2 3-1 FROG-PuF.FI/, :23 EN 24 MAART 14.00 TOG 14.00 -AFC '2 12.00 Zeeburg'ia 3 >-0 AFC 4 14.00 AFC 5 14.15- RCA 2 iJNIÜREN A 11.30 ZSGC 14,00 AFC 2 JUNIOREN B ïö~W AFC io;oó afc 5 11.30 AFC 4 ZATERDAGMIDDAG 15.00 SVVS VETERANEN 15.00 AFC AFC Swift 2 AFC 3 Zeeburgia 4 JO'S 3"; A 211, 2e veld. AFC 6; A 311 AFC;- B.5Ö2,' 2e veld Schellingw. B 512, 3e v Zee.bur.gia,-. 60l? 2e r 3DÏÏ 2," B 632-, 3e v HFC 4, F 636, 3 o V afc, io KLK, buitcnl„piloten F1GGING TERREINEN TOG: Kruislaan b.d.Middenweg. ZeeburgiaKruis 1 aan bdvi'aduc t RCA: Velsorweg. ZSG-0; Velserweg. - SVVS; Terrein Rombout, .Velsorweg.' LEDENLIJST Tot ballotage toegelaten: B i"","ziJ:'.Ktra (ads) 25-11-43,Rïjnstr, 102" U.C, Blok (.welp) 31-5-46^;'G>.d.Veënstr,17r; ,;ip) 25-9-4.6.Warmondtstr. 129' [ieuwenhuysen (welp) 10-4-46,Bonaire- s tra-at- 31". :'os veranderingen Gaïavazl (wl) Roelof Hartstr.7 hs G.F.v.d.Griondt (don) Rubensstraat 12, DE :MN.V.B.-VOETBALPOOL IS ER (DE ENIGE ECHTE) Onze werkende leden boven de, 18 jaar kun- ,nen weer met de KNVB-pool.-meedoen. Op de (.terzijde van het formulier staat-het reglement ervan gedrukt. U kunt ten hoogste 8 kolommen a 25 cents per kolom invullen; voor elke kolom wordt eeh' zegel geplakt; bovendien moet yoor olF formulier-10 cents kosten betaald worden. De inievoradrossen zijn: Sigaremnagazijn'- Brugman, Amstelv.weg 20". L.Meijer, de Clercqstr. 2 Van ïPigtevegt, Vrijheid si aan 96 Havannahouso (Van der ïïeyde) Corn.Nrusemanstr. 23. J..F., Scheepstra, v.d.Voerelaan 81 Amstel" Clubhuis /iFd, Zuidelijke Fandelweg. De formulieren moeten daar UITERLIJK VRIJ- DAORYOFD 7 UUR zijn .ingeleverd; in het Clubhuis F-- i dat tot zaterdag 2 uur. ALLEN IFEE OT^Ky, >c-e>nL 'P ■'- Z<S~ -'■f'ï'^C gj. i TRAINlNGSSCHEMA 1V'OENSDAGFIlDpA&-:Jeugdtraining ond,Gr loiding van da Heer Onrust. F^EHSDAGAVFFD: 5.30-7 geselecteerde jeugd Onder'leiding van de Horen BÖhkiilk en Gerrits. T.bO-9 lc elftal °nder loiding van de Heer D.DisseikQen. DOpERTJAGAV.QND7-8.3- Senioren 1-i (D.Dis'selkOen). VRlJBAGAVpNE 6,45-8 Jeugdtraiiii'hg nnder leiding van de Heer ia." 8-9 Senioren 5, 6 en 7.' BIJi;KNFO;AST;BBF /uJiVpEffiERS van I-VII °p 26 -aart AMj do Neer A..&Ias,Sur-inamet)lein TT 1? 'P AP P

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 1